Künye & İletişim

 

SEDİYANİ HABER

= Erdemli Bir Toplum – Aydınlık Bir Ülke =

Haber ve Düşünce Sitesi

Yönetim yeri:

İzmir – Türkiye

Avrupa merkezi:

Frankfurt a. M. – Almanya

E-mail:

sediyani@gmail.com

Genel Yayın Yönetmeni:

İbrahim Sediyani İpek

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:

Mîr Aram

Teknik Editör:

Ebubekir Ispartalı

Hukukî Danışman:

Av. Ali Sayan

* * *

* Ticarî bir kuruluş değildir. Reklâm almaz, maddî kazanç amacı gütmez. Gönüllülük esasına dayalı ve topluma hizmet amaçlı yayın yapan bir sitedir.

* Siyasetten mümkün mertebe uzak durur. Hiçbir siyasî, ideolojik ve dînî kurum, kuruluş, camia ve çevrenin yanında ve karşısında değildir. Tamamen bağımsız bir çizgide yürüyen yayın organıdır.

* Hiçbir şekilde dîn, mezhep, ırk, milliyet, etnik köken, dil, sosyal sınıf ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Bu tür ayrımcılığın ve bağnazlığın karşısındadır. Nefret suçu barındıran yazılara yer vermez. Toplumsal barış ve kardeşliğin sağlanması, erdem ve adalet umdelerinin yeşermesi gayesiyle yayın yapar.

* Ağırlıklı olarak bilim (ekoloji, arkeoloji, tarih, astronomi, tıp), edebiyat, sanat ve spor haberlerine yer verir. Bilim alanındaki gelişmeleri ve yeni bilimsel keşifleri mümkün olduğunca okurlarına duyurma çabası içindedir.

8260 Total Views 1 Views Today
Name:
Email:
8 + 6 = ?
Subject:
Message: