Kadın Peygamberler

 

isediyani

Kadın Peygamberler, İbrahim Sediyani, araştırma, 3 cilt, 1019 sayfa, Nefel Yayınları, Diyarbakır 2021

 

 

 

 

     Dînler tarihi araştırmacısı İbrahim Sediyani’den binlerce yıllık tabuları yıkacak eser: “Kadın Peygamberler”

     Sediyani’nin 3 ciltlik ve 1019 sayfalık “Kadın Peygamberler” kitabı yayınlandı. Büyük emek harcanarak tamamlanan eser, Nefel Yayınları arasında çıktı. Eser, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık Musevîlik tarihindeki ve 2000 yıllık Hristiyanlık tarihindeki en geniş çalışma olup, aynı zamanda 1500 yıllık İslam tarihindeki ilk çalışma özelliğine sahip.

     İbrahim Sediyani’nin yazdığı ve Nefel Yayınları’nın yayınladığı “Kadın Peygamberler” kitabının mizanpajını ve kapak tasarımını Mahsum Tunç yaptı. Kitabın ISBN numarası 978-605-06673-5-6.

     “Adını Arayan Coğrafya” adlı araştırma kitabı, “Gülistan” adlı şiir kitabı, “Guldexwîn” adlı çocuk kitabı, “Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı” (2 cilt) adlı araştırma kitabı, “Sözlerim Var Sevgiye Dair” adlı deneme kitabı, “Siyah Devrim” adlı düşünce kitabı, “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak” adlı düşünce kitabı ve “Frizya ve Günümüzde Frizler” adlı araştırma kitabı bulunan İbrahim Sediyani’nin, “Kadın Peygamberler”, dokuzuncu kitabı olarak sevenleriyle buluşuyor.

     * * *

     YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ

     Dîn, felsefe, inanç ve düşünce, tarih, arkeoloji, ilmî çalışmaların ve entelektüel çabanın hem en kadim hem de en derinlikli alanıdır ve bu yüzden yeteri bir birikim ve uzmanlık, sofistike bir bakış açısı ister. Bu da yıllara dayalı bir emek ve yoğunlaşma, her türlü önyargı ve şartlanmışlıktan arındırılmış berrak bir zihin ve aydınlanma ile mümkündür.

     İnsankızının/oğlunun bilim ve medeniyet tarihi boyunca inanç ve düşünce bağlamında bizleri ileriye taşıyan, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda bulunan eserler pek çoktur. Bugün ulaştığımız çağdaş uygarlık seviyesini, dîn, felsefe, inanç ve düşünce, tarih ve arkeoloji alanında ortaya konmuş bu ilmî çalışmalara borçluyuz.

     Ancak bazı ilmî çalışmalar vardır ki, onlar yalnızca insankızını/oğlunu bilim ve medeniyet alanında ileri taşımakla, daha uygar ve daha aydın bir toplum / dünya yaratılmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kemikleşmiş ve kök salmış binlerce yıllık tabuları da yıkarlar.

     Elinizdeki bu kitap, işte bu binlerce yıllık tabuları yıkan, kemikleşmiş ve kök salmış bağnazlığı ve ataerkil / erkekegemen zihniyeti yerle yeksan eden müstesna bir eserdir.

     Dînler tarihi araştırmacısı ve Müslüman bir ilim adamı olan İbrahim Sediyani, birbuçuk yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan “Kadın Peygamberler” adlı bu 3 ciltlik eserinde, klasik resmî İslam anlayışının empoze ettiği ve bugün birbuçuk milyarlık Müslüman dünyasında ne yazık ki bu şekilde yer etmiş “Kadından peygamber olmaz”, “Kadın peygamberler yoktur”, “Peygamberlerin hepsi erkektir” anlayışını yerle bir etmekte, ilmî ve dînî delilleriyle çürütmekte ve hem kutsal kitaplar (Tevrat, İncil, Kur’ân) hem de semavî dinlerin (Musevîlik, Hristiyanlık, İslam) dînî metinleri ışığında kadın peygamberlerin varlığını hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak biçimde kesin olarak ispat etmektedir.

     Sediyani’ye göre, “İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlıktan kurtulması ve yeniden canlanması için en başta gerekli olan şey, aydınlanmadır. Aydınlanma için de en başta öğrenmesi gereken şey, kadına saygıdır. İnsan denen canlı türünün bu dünyada sahip olabileceği en yüksek makam olan ‘peygamberlik’ makamına kadınları da layık görmek, İslam dünyasında kadınlara yönelik menfi tavırların, kadını ‘düşük insan’ veya ‘yarım akıllı’ gören bağnaz zihniyetin, kadınlara yönelik negatif ayrımcılığın, kadına yönelik şiddet ve baskının önünü kesecektir.”

     Elinizdeki bu kitapta, Allah tarafından toplumları doğru yola iletmek, insanlara hakkı, adaleti, erdemi ve tevhîdi öğretmek için gönderilmiş kadın peygamberleri, onların hayatlarını, biyografilerini ve verdikleri mücadeleleri oldukça geniş ve ayrıntılı bir biçimde okuyacaksınız.

     Bu eser dört açıdan kendine özgüdür ve dînler / peygamberler konusundaki diğer tüm çalışmalardan farklılık arzetmektedir:

     1 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, hem tüm dînler (Musevîlik, Hristiyanlık, İslam, Zerdüştîlik, Ézidîlik, Maniheizm, Hinduizm, Budizm, Şintoizm) ve tüm kutsal kitaplar ve metinler (Avesta, Tevrat, Talmud, Midraşlar, İncil, Kur’ân, Hadisler, İkan, Tibet Ölüler Kitabı), hem tüm antik eserler (Sümer Yazıtları, Mısır Hiyeroglif Yazıtları, Amarna Mektupları, Ölüdeniz Parşömenleri ve Sümer, Babil, Med, Mitanni, Hitit ve Eski Mısır yazıtları), hem de bilimsel eserler (Arkeoloji, nesnel Tarih), bütün bu kaynakların hepsi ışığında araştırılıp kaleme alınmıştır. Böyle bir çalışma daha önce hiç olmamıştır ve bu yönüyle elinizdeki bu çalışma müstesna bir özelliğe sahiptir.

     2 – Elinizdeki bu kitap, “Kadın Peygamberler” konusunda, 3300 yıllık Musevîlik tarihindeki ve 2000 yıllık Hristiyanlık tarihindeki EN GENİŞ ÇALIŞMA olup, aynı zamanda 1500 yıllık İslam tarihindeki İLK ÇALIŞMA’dır. Kadın peygamberler konusunda 1500 yıllık İslam tarihi boyunca pekçok İslam âlimi ve Müslüman bilgin kelam etmiş, konuyla ilgili bir şeyler yazmışlardır. Ancak bu kıymetli ilim adamları, konuyla ilgili bağımsız ve derli toplu bir eser ortaya koymamışlar, sadece genel dînî konularda kaleme aldıkları ve peygamberlerden bahsettikleri eserlerinde bu konuyla ilgili de bir bölüm açmış, kadın peygamberlerden bahsetmişlerdir. Ancak bağımsız, derli toplu bir disiplin içinde ortaya konmuş bir eser, İslam dünyasında yoktur, hiç olmamıştır. Bu açıdan elinizdeki bu eser, İslam dünyasında bir İLK’tir.

     3 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, ister Musevî ve Hristiyan âlimleri ve tarihçileri tarafından yazılanlar olsun, ister Müslüman âlimleri ve tarihçileri tarafından, mutlaka dînî bir amaç güdülerek, hitap ettikleri topluma dînlerini öğretmek ve toplumun da bu peygamberleri örnek alması, dîni doğru bir biçimde yaşamaları amacıyla yazılmış / anlatılmıştır. Bu çalışmada ise dînî herhangi bir amaç güdülmemiştir, tamamen nesnel ve bilimsel bir yapıt ortaya koyma arzusu ve hedefi güdülerek gerçekleştirilmiş bir çalışmadır.

     4 – Peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, her üç semavî dîne mensup toplumlar arasında da binlerce yıldır hep “erkek gözüyle” ve “erkek bakış açısıyla” yazılmış, anlatılmıştır. Bu çalışmada ise, peygamberler konusu, peygamberlerin yaşamları ve mücadeleleri, “kadın gözüyle” ve “kadın bakış açısıyla” anlatılmıştır. Her ne kadar elinizdeki bu kitabın yazarı bir erkek ise de, yine de bu çalışma, “Dîn ve Peygamberler” konusunun feminal bakış açısıyla kaleme alınıp işlendiği bir çalışma olmuştur.

     Eserin müellifi İbrahim Sediyani’ye göre, “Kadınlar ve kadın haklarına destek veren erkekler, dînler tarihini ataerkil ve erkekegemen zihniyetten arındırmalı, bize geçmişten miras kalan bu birikim ve tarihi anaerkil ve feminal bakış açısıyla yeniden yazmalıdırlar. Okuduğunuz bu çalışmanın ve hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm zamanımızı harcayarak ortaya koyduğumuz bu çabamızın gayesi de budur. Kadınların aşağılandığı ve öteleştirildiği bir mirastan insanlık ve uygarlık adına hayırlı bir gelecek inşâ edilemez. İnsanlık umdelerinin yücelmesi, yeryüzünde erdemli ve hakkaniyetli bir yaşamın yeşermesi ve uygarlık seviyesinin yükselmesi, ancak kadına verilen değer, kadının yüceltilmesi ve hakkettiği konuma yükseltilmesi ile mümkündür.”

     Kitap, ele aldığı konunun hakkını ziyadesiyle vermekte, binlerce kaynak taranarak ve yoğun bir emek harcanarak tamamlanan bu kitapta verilen her bilgi, aktarılan her olgu, kaynakları ve delilleriyle birlikte sunulmaktadır.

     Nefel Yayınları olarak binlerce yıllık tabuları yıkacak bu güzide eseri basmaktan kıvanç duyuyoruz.

Nefel Yayınları

     NEFEL YAYINLARI

     12 OCAK 2021

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Nefel Yayınları

Kooperatifler Mah. Kurtismailpaşa 2 Sok. 412 Yapı 24 / B

Yenişehir / Diyarbakır

Tel: 0539 – 5903390

Mail: nefelyayinlari@gmail.com

Web adresi: www.nefelkitap.com

 

275 Total Views 2 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir Cevap Kadın Peygamberler

  1. hasan çizmeci dedi ki:

    merhaba krt tv den sizin kitabınızı duydum kitaptan teymin etmek istiyorum
    fiyat göremedim yardımcı olursanız sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir