Gümüş Nehir’in Kıyısındaki Başkentlerin Meydanlarında Haykırdım Sana Olan Sevgimi – 48

 

İbrahim Sediyani

 

 

 

 

 

     (*): Bütün yönleriyle Buenos Aires’in sekiz bölüm önce başladığımız tanıtımına bu bölümde devam edeceğiz.

     – – –

     Günümüz itibariyle Arjantin’in başkenti Buenos Aires, 15 milyon 153 bin 729 nüfûslu devâsâ bir şehir. Arjantin’in en büyük, Güney Amerika’nn 2. büyük, Amerika’nın 4. büyük, dünyanın ise 13. büyük şehri durumunda.

     Buenos Aires’te yaşayanların çoğunluğu İspanyol ve İtalyan kökenli olmakla birlikte, azımsanmayacak oranda Arap, Yahudî, Gürcü, Ermeni, Çin ve Kore kökenliler de bulunur. En yaygın dîn Katolik Hristiyanlık, resmî dili ise İspanyolca’dır.

     Buenos Aires birçok etnik ve dînî gruba evsahipliği yapan çokkültürlü bir şehirdir. Şehirde İspanyolca’nın yanısıra, kültürüne, şehirde ve ülkenin diğer bazı yerlerinde konuşulan lehçeye katkıda bulunan birçok dil konuşulmaktadır. Örneğin Alman göçmenler kendi aralarında Belgrano German olarak adlandırılan karışımlı bir dili konuşuyorlar.

     Nüfûs ağırlıklı olarak İspanya, Galiçya, Katalonya, Bask, İtalya ve Sicilya kökenlidir. Diğer göçmenler Almanya, İrlanda, Portekiz, Fransa ve Büyük Britanya gibi diğer Avrupa ülkelerinden geldi. 20. yy’ın başından beri Suriye ve Lübnan göçmeni Araplar ve Ermeniler ticarette ve kamusal hayatta giderek daha önemli bir rol oynadılar. 20. yy’ın ikinci yarısından beri de Bolivya, Peru ve Paraguay’dan gelen göçmenler artış gösterdi. İlk Doğu Asyalı göçmenler Japonya’dan geldi. Çiçek yetiştiricileri ve kuru temizleme sahipleri olarak biliniyorlardı. Ancak 1970’lerden beri, çoğunlukla Çin ve Kore göçmenleri geldi. Geçimlerini çoğunlukla küçük süpermarketlerden sağlıyorlar. 1980’lerde çoğu Tayvan’dandı, ancak 1990’lardan beri Çinli göçmenlerin çoğu kıtadaki Fujian eyaletinden geliyor. Fujian’dan gelen anakara Çinliler, esas olarak şehrin her yerine ve banliyölere süpermarketler kurdular; bu süpermarketler o kadar yaygındır ki, ortalama olarak her 2, 5 blokta bir tane vardır. Japon göçmenler çoğunlukla Okinawa eyaletindendir. Kuru temizleme işini Arjantin’de başlattılar ve bu, Buenos Aires’teki Japon göçmenler için özel kabul edilen bir faaliyetti. Buenos Aires’teki Kore göçmenliği, Kore’nin ikiye bölünmesinden sonra meydana geldi; çoğunlukla Flores ve Once semtlerine yerleştiler.1990’larda ise Romanya ve Ukrayna’dan küçük bir göç dalgası vardı.

     Buenos Aires’in nüfûsu ağırlıklı olarak Hristiyan olmakla birlikte, azımsanmayacak oranda Musevî, Müslüman ve Budist azınlıkları da barındırıyor. 20. yy’ın başında  Buenos Aires, Fransa’nın başkenti Paris’ten sonra dünyanın en büyük ikinci Katolik kentiydi. Hristiyanlık, Buenos Aires’te hâlâ en yaygın olan dîndir. Buenos Aires’teki Hristiyan sakinlerin % 56, 4’ü Katolik, % 15’i de Protestan’dır. Hristiyan olarak kayda geçirilmiş nüfûsun % 26, 2’si ise aslında dînsiz, yani Ateist veya Deist’tir. Bir de % 2, 3 oranında Mormanlar ve % 1, 4 oranında Yehova’nın Şahitleri bulunuyor.

     Buenos Aires’teki Yahudî cemaatinin yaklaşık 250.000 üyesi var ve bu da onu Güney Amerika’nın en büyüğü yapıyor. Bunların çoğu Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen Aşkenaz Yahudîleri olup sinagogları Gran Templo Paso’dur. Sefarad Yahudîleri’nin çoğu ise Suriye’den geliyor. Buenos Aires ayrıca Latin Amerika’daki en büyük Yahudî cemaatine ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden sonra Batı Yarımküre’deki en büyük ikinci Yahudî topluluğuna evsahipliği yapıyor. Buenos Aires’teki Yahudî cemaati, tarihsel olarak, şehrin kültürel tarihindeki yüksek düzeyde asimilasyon, organizasyon ve etkisiyle karakterize edilmiştir. Arjantin’deki Yahudî nüfûs, Latin Amerika’daki en büyük, kıtadaki 2. en büyük ve İsrail dışındaki dünyanın en büyük 7. nüfûsu durumundadır.

     Arjantin genelinde 1 milyon Müslüman yaşar. Latin Amerika’da en fazla Müslüman nüfûsun bulunduğu ülkeler sıralamasında, Brezilya ilk, Arjantin ikinci sırada gelmektedir. Ülkedeki Müslümanlar’ın büyük çoğunluğu Arap asıllıdır. Bunlar arasında da ilk sırada Suriye kökenliler, ikinci sırada Lübnan kökenliler, üçüncü sırada Mısır kökenliler, dördüncü sırada Fas kökenliler ve beşinci sırada Filistin kökenliler gelmekte. Bunların önemli bir kımı başkent Buenos Aires’te yaşamakta. 1902 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ilk Arapça gazete olan “Es- Selam” (ﺍﻠﺴﻼﻢ) yayınlanmaya başlandı. Bu, tarihte Arjantin’deki Müslümanlar’ın çıkardığı ilk gazetedir. Arjantin’de Müslüman göçmenlerin ilk ciddi teşkilâtlanmaları, 1918 yılında kurulan ve 1957’de bugünkü adını alan, kısa adı CIRA olan Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi (İsp. Centro Islámico de la República Argentina)’dir. Sünnî bir teşkilât olmasına rağmen merkez, bütün diğer İslamî mezhep ve grupların da hizmetine açıktır. Burada “La Vaz del Islam” (İslam’ın Sesi) adıyla bir dergi çıkarılmaktadır. 1960 yılında Arap – Arjantin İslam Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet tarafından 1972 yılında Arap – Arjantin İslam Enstitüsü açıldı. 1973 yılında da İslam Araştırmaları Merkezi kuruldu. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 3 tane cami bulunmakta. 1983 yılının Ekim ayında Buenos Aires’in Floresta semtinde açılan ve Şiî bir cami olan Tevhîd Camii (İsp. Mezquita at- Tauhid; Fars. ﻤﺴﺠﺪﺘﻮﺤﻴﺪ [Mescîdê Tewhîd]), bu ülkenin ilk camisidir, Arjantin topraklarında ibadete açılmış ilk camidir. 1985 yılında Buenos Aires’teki ikinci cami olan El- Ahmed Camii (İsp. Mezquita Al Ahmad) açıldı. 1995 yılında Buenos Aires’te kısa adı UMMA olan Arjantin Müslüman Hanımlar Birliği (İsp. Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas) kuruldu. Birliğin kısaltması olan UMMA, hem birliğin ismi olan “Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas”ın baş harfleridir, hem de Arapça’da “anne” ve “ümmet” anlamlarına gelen “umma” kelimesini verir. 2000 yılında Buenos Aires’in Palermo semtinde açılan ve kısaca Kral Fahd Camii olarak anılan Kral Fahd İslam Kültür Merkezi (İsp. Centro Cultural Islámico Rey Fahd; Ar. مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي [Merkez’ul- Melik Fahd el- Seqafî’l- İslamîyye]), sadece Arjantin topraklarındaki değil, tüm Latin Amerika kıt’âsındaki en büyük camidir.

     Buenos Aires’te ayrıca yerli Kızılderili halklar da yaşarlar. Buenos Aires’teki Kızılderililer’in günümüzdeki sayısı 186 bin 640 kişidir ve bu, şehrin toplam nüfûsunun yalnızca % 1, 9’una tekabül ediyor. Bunlar, bu topraklardaki işgalci beyaz adamın katliâm ve soykırımından geriye kalabilenlerdir. Buenos Aires’teki Kızılderililer’in % 21, 2’si Guaraní, % 19’u Toba, % 15, 5’i Aymara, % 11, 3’ü Mapuçe, % 10, 5’i Quechua, ve % 7, 6’sı Diaguita kavmindendir.

     Buenos Aires şehrinde yaşayan 15 bin 764 kişi ise kendisini Afro – Arjantinli (Afrika kökenli Arjantinli) olarak tanımlamaktadır.

     Tüm ülkede olduğu gibi, Buenos Aires vatandaşının ibadet özgürlüğü Ulusal Anayasa’nın 14. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Ancak devlet, kiliselerin geri kalanından farklı bir yasal statüye sahip olan Katolik Kilisesi’ne üstün ve ayrıcalıklı bir karakter atfetmiş ve anayasada bu şekilde kabul etmiştir.

     Buenos Aires’te hem doğum hem ölüm oranları düşük olduğundan, nüfûsun çoğunluğu yaşlıdır. Nüfusun % 17’si 15 yaşın altında, % 22’si de 60 yaşın üzerindedir.

     Nüfûsun üçte ikisi apartmanlarda, üçte biri müstakil evlerde, % 4’ü ise standart altı barakalarda yaşıyor. Buenos Aires’teki yoksulluk oranı şehri merkezinde % 8, 4, diğer semtlerde ise % 20, 6 civarında ve bu da yaklaşık 4 milyon insana tekabül ediyor.

     Bu nüfûsun çoğu hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Kamu hizmeti, başkent olarak Buenos Aires idare ve bakanlıkların merkezi olmasına rağmen, yalnızca % 6 istihdam sağlamış durumda. Nüfûsun % 25’i sosyal hizmetler sektöründe, % 20’si ticaret ve turizm sektöründe, % 10’u imalat sanayinde, % 17’si de çeşitli finans alanlarında çalışıyor.

     Resmî olarak Buenos Aires, toplam 48 semti kapsayan 15 komüne bölünmüştür. Bu semtlerin bazılarının uzun bir geçmişi vardır, bazılarının da bir gayrimenkul buluşunun ürünü olan birkaç alt bölümü var. Buenos Aires’in semtleri şunlardır:

     Comuna 1: Puerto Madero, San Nicolás, Retiro, Monserrat, San Telmo ve Constitución.

     Comuna 2: Recoleta.

     Comuna 3: Balvanera ve San Cristóbal.

     Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios ve Nueva Pompeya.

     Comuna 5: Almagro ve Boedo.

     Comuna 6: Caballito.

     Comuna 7: Flores ve Parque Chacabuco.

     Comuna 8: Villa Soldati, Villa Lugano ve Villa Riachuelo.

     Comuna 9: Parque Avellaneda, Mataderos ve Liniers.

     Comuna 10: Villa Luro, Vélez Sársfield, Floresta, Monte Castro, Villa Real ve Versalles.

     Comuna 11: Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita ve Villa General Mitre.

     Comuna 12: Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan ve Saavedra.

     Comuna 13: Núñez, Belgrano ve Colegiales.

     Comuna 14: Palermo.

     Comuna 15: Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Agronomía ve Parque Chas.

     Buenos Aires kozmopolit bir şehir ve önemli bir turizm merkezidir. Karmaşık altyapısı onu Amerika kıtasındaki en önemli metropollerden biri yapar ve ticaret, finans, moda, sanat, gastronomi, eğitim, eğlence üzerindeki etkileri ve esas olarak belirgin kültürü gözönüne alındığında alfa kategorisinin küresel bir şehri konumuna sokar. Kişi başına düşen geliri, bölgedeki en yüksek gelirlerden biridir.

     Buenos Aires şehrinin toplam 640 meydanı ve 2113 caddesi bulunuyor. Park ve meydanlarının kapsadığı toplam alan 2400 hektardır.

     Buenos Aires, kişi başına 2 m²’nin altında yeşil alana sahip. Bu, ABD’nin New York şehrinden % 90, İspanya’nın başkenti Madrid’den % 85 ve Fransa’nın başkenti Paris’ten % 80 daha azdır. Kısa adı WHO olan Dünya Sağlık Örgütü (İng. World Health Organization), halk sağlığı konusundaki endişesiyle, her şehirde kişi başı minimum 9 m² yeşil alan olması gerektiğini belirten bir belge yayınladı. Kişi başına en uygun miktar 10 m² ile 15 m² arasıdır.

     Mega bir şehir olarak Buenos Aires, çok sayıda ekolojik sorunla mücadele etmek zorunda. Şehirde neredeyse hiç kirli hava olmamasına rağmen, esas olarak nispeten rüzgârlı hava nedeniyle, Lanús gibi bazı kenar mahallelerde ve banliyölerde yetersiz filtrelenmiş endüstriyel ve araba egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliği genellikle kritik değerlere ulaşır ve bu da akciğer kanseri oranlarının artmasına neden olur. Yüksek trafik hacmi de buna önemli katkı sağlıyor.

     Yüksek ev cephelerinin sıralandığı çok dar sokaklarda, temiz hava kaynağı (örneğin denizden) çok düşüktür. Sokak ve avlu dikimleri nadiren alanlar kesildiğinde planlandı, bu yüzden toz tutucu güçleri neredeyse hiç mevcut değildi. Diğer bir sorun da, şehrin ve çevresindeki metropol alanın nispeten az sayıda parka, su kütlesine veya açık yeşil alanlara sahip olmasıdır ve çevredeki alan da çevreye daha da uzayan projeler (örneğin şehir kulüpleri) hazırlanarak inşâ edilmektedir. Ek olarak, yeşil alanlar şehirde eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır.

     Bu yeşil alan eksikliği, nüfûsun sağlığını etkiliyor. Şehirdeki çocukların ve ergenlerin % 56’sı yeterince fiziksel aktivite yapmıyor ve bunun önemli bir nedeni, % 28, 5’inin kulüp veya meydanların, evlerinden uzakta olmasıdır.

     Diğer bir sorun, Gümüş Nehir (İsp. Río de la Plata) ve kollarının şehirdeki kanalizasyonla kirlenmesi. Şehrin içinden akan Riachuelo ve Reconquista nehirleri son derece kirlidir ve artık herhangi bir biyolojik hayata izin vermemektedir. 1990’larda en azından Riachuelo’nun yenilenmesi planlanmıştı, ancak proje hâlâ bekletilmekte. Río de la Plata sularında yüzmek ve banyo yapmak 1980’lere kadar hâlâ mümkündü, hatta Quilmes’te bir yüzme plajı da vardı. Ancak bu, 1980’lerde birkaç ölümden sonra su kirliliği nedeniyle artık mümkün değil. Río de la Plata (Gümüş Nehir)’nın Uruguay’daki karşı tarafında bu halen sorunsuz bir şekilde mümkündür.

     Çöp imhası her zaman büyük bir sorun olmuştur. Geçmişte çöpler merkezden dağıtılırdı, hatta çoğu zaman konutların ısıtma sistemlerinde yakılırdı, ancak bu artık şehir belirli bir büyüklüğe ulaştığı için kirlilik nedeniyle mümkün olmuyor. Günümüzde çöplerin büyük bir kısmı, kentin çevresinde halka şeklinde konumlanmış, yeşillendirilmiş ve kısmen park benzeri bir şekilde tasarlanmış ve “Cinturón Ecológico” (Ekolojik Kemer) olarak adlandırılan bir çöplükte son buluyor. Proje, yeraltı sularının çöpte bulunan kirleticiler (örneğin ağır metaller) tarafından kirletilebileceği gerçeğiyle eleştiriliyor. Bazı durumlarda komşu yerleşim yerlerinde artan kanser oranları görülmektedir.

     Şehrin halk sağlığı sistemi, Buenos Aires Hükûmeti tarafından yapılan bir ankete göre, nüfûsun % 21, 9’unu kapsıyor. Buenos Aires şehrinde, devlet sağlık sistemi dahilinde faaliyet gösteren, tamamen ücretsiz bakıma sahip 34 hastane bulunmakta. Halk sağlığı sisteminde yapılan konsültasyonların % 90’ı bu kuruluşlardan birinde yapılmaktadır.

     Buenos Aires’te toplam 425 bin ağaç var. Böylece her 3 kişiye 1 ağaç düşsün diye, diğer şehirlerde olduğu gibi, şehir yönetimi 575 bin ek ağaç dikmeli. Çünkü şehirde 15 milyon insan yaşıyor.

     Buenos Aires Limanı, Güney Amerika’nın en işlek limanlarından biridir. Rio de la Plata (Gümüş Nehir) yoluyla gezilebilir. Nehir limanı Kuzeydoğu Arjantin’in yanısıra Uruguay, Paraguay ve Brezilya’ya bağlar. Sonuç olarak liman, kıtanın güneydoğu bölgesinin geniş bir alanı için dağıtım merkezi olarak hizmet vermekte.

     Buenos Aires şehrinde otobüs, taksi, tren, tramvay, metro, premetro, hafif ray, remis, combis, bisiklet ve gemi, vapur olmak üzere her türlü araçla ulaşım gerçekleştirilen bir hayat akışı bulunmakta. Şehir dışına ve ülke dışına seyahat gerçekleştiren otobüs ve gemi yolculuğu, ülke dışına ve kıta dışına seyahat gerçekleştiren gemi ve uçak yolculuğu hizmeti verilmekte.

     Şehir içinde tam 135 otobüs hattı hizmet veriyor. Taksiler 24 saat çalışıyor. Taksilerden farklı olarak sadece telefonla ulaşılabilen ve sabit tarifeli bir ulaşım sistemi olan taksicilik sistemi de bulunuyor. Trenler hem şehir içinde hem şehir dışına akıcı transfer sağlıyor. Şehir içi yeraltı metro hattının toplam uzunluğu 56, 7 km ve toplam 90 istasyona sahip 6 hattan oluşuyor. Diğer 3 hattın inşaatı ise planlama aşamasında. Ayrıca şehrin güney kısmının sokaklarından geçen premetro isimli bir tren sistemi de var. Río de la Plata (Gümüş Nehir)’ya paralel zarif yerleşim bölgelerinden geçen ve 15, 5 km boyunca uzanan hafif raylı bir sistem de var ve toplam 11 istasyonu bulunuyor. Buenos Aires’in bütün bunların haricinde 150 km’lik entegre ve korumalı bisiklet yolu ağına sahip olduğunu da eklemek gerekiyor. Bisikletlerin ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik eden Buenos Aires, ücretsiz bisiklet kiralama sistemine sahiptir.

     Buenos Aires Limanı, ülkenin en büyük limanıdır ve geleneksel olarak Arjantin’in ana deniz girişidir. Şu anda Arjantin ithalatının % 70’ini gerçekleştirmekte ve ülkenin toplam dış ticaretinin yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır.

     Şehirde ikisi askerî biri sivil iki havalimanı bulunuyor.

     Eğitim konusunda ise Buenos Aires özellikle çok gelişmiş ve üst düzey seviye yakalamış bir şehirdir. Buenos Aires, Arjantin Cumhuriyeti’ndeki en düşük analfabet (okuma yazma bilmeyan) oranına sahiptir ve 10 yaşın üzerindekiler arasında sadece % 0, 45’tir. İstatistik ve Sayım Genel Müdürlüğü (İsp. Dirección General de Estadística y Censos) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ilkokula kayıt oranı % 98, 6, ortaokul ve liseye kayıt oranı da % 87’dir. Kayıtlı öğrenci sayısı 2 bin 318 kurumda 656 bin 571 öğrenciye ulaşmıştır.

     Buenos Aires’in çok sayıda eğitim kurumu var. Daha fazla devlet kurumunun bulunduğu ilkokullar dışında, özel kuruluşların sayısı daha fazladır, ancak özel eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı devlet kurumlarında kayıtlı olandan biraz daha azdır.

     Şehir, farklı yüksek öğrenim yöntemleri de dahil olmak üzere, ülkedeki en önemli üniversitelerden bazılarına evsahipliği yapmaktadır. Buenos Aires, yüksek öğrenim açısından bölgesel düzeyde büyük ağırlığı olan bir şehir durumunda. 308 bin 748 öğrencisi ile halka açık olan Buenos Aires Üniversitesi (UBA), Latin Amerika’nın tamamında yüz yüze eğitim için en büyük üniversitedir. Şehirde Buenos Aires Üniversitesi dışında, aralarında Caece Üniversitesi, Palermo Üniversitesi, Arjantin Katolik Üniversitesi, Manuel Belgrano Ulusal Denizcilik Okulu, Salvador Üniversitesi, Belgrano Üniversitesi, Buenos Aires Teknoloji Enstitüsü, Arjantin Empresa Üniversitesi, Torcuato Di Tella Üniversitesi, Ulusal Teknoloji Üniversitesi, Üç Şubat Ulusal Üniversitesi, Ulusal General San Martín Üniversitesi gibi yüksek kaliteli üniversiteler bulunuyor. Ayrıca Dr. Joaquín V. González Yüksek Öğretmen Enstitüsü gibi enstitüler, Ulusal Sanat Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Okulu gibi sanata adanmış enstitüler var.

     Buenos Aires, Batı Yarımküre’deki başlıca kültürel metropollerden biridir. Şehirde bulunan çok sayıda müze, tiyatro ve kütüphane kültürel alanda faaliyet göstermekte. Aynı zamanda yayıncılık endüstrisi ve fileteado, lunfardo, tango, mate ve karnavallar gibi tezahürlere yansıyan kendi kültürel kimliğine sahip olmasıyla bilinir. Şehir çok sayıda müze, sanat atölyesi, tiyatro, müzik okulu, kütüphane ve yayınevine sahiptir. Şehirde toplam 187 tiyatro var. Ayrıca birçok uluslararası fuara evsahipliği yapmakta.

     Arjantin’deki birçok medya kuruluşunun merkezi Buenos Aires’tir. Çok sayıda televizyon, radyo, gazete, dergi ve web sitesi buradan yayın yapmaktadır.

     Buenos Aires’ten yayın yapan 8 tane televizyon kanalı bulunuyor: América TV, Televisión Pública Argentina, El Nueve, Telefe, El Trece, Net TV, Canal 21, Canal 26 ve TDA.

     Buenos Aires’ten yayın yapan onlarca radyo kanalı bulunuyor. Bunlar arasında en çok dinlenenler; La 100, Pop Radio, Rock & Pop, FM Metro, Los 40, Radio Disney, FM Aspen, Mega, Vale, Radio One 103.7, Vorterix Rock, Radyo 10, Radio Mitre, Continental, La Red, Radio Nacional, Radio América ve Del Plata olarak zikredilebilir.

     Ulusal ve yerel düzeyde pekçok gazete, Buenos Aires’te yayınlanmaktadır. En yüksek tirajlı ikisi, La Nación ve El Clarín’dir. Diğer gazeteler Buenos Aires Herald, Crónica, Popular, La Prensa, Página/12, Perfil, Crónica, Buenos Aires Economico, El Cronista, Ámbito Financiero ve Tiempo Argentino’dur. Bunların yanısıra Almanca yayınlanan haftalık Argentinisches Tageblatt gazetesi var.

     Tüm ülkede olduğu gibi Buenos Aires’te de en popüler spor, futboldur. Futbol, Arjantinliler için bir tutkudur. Buenos Aires’in toplam 24 futbol takımı var ve bunların 18’inin kendi stadı var. Arjantin futbolunun en üst ligi olan Primera División’da mücadele eden takımlar şunlardır: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Huracán, River Plate, San Lorenzo ve Vélez Sarsfield. Kısa adı AFA olan Arjantin Futbol Federasyonu (İsp. Asociación del Fútbol Argentino), 21 Şubat 1893 tarihinde kuruldu. Dünyadaki sekizinci futbol federasyonu, Amerika kıtasındaki ise ilk futbol federasyonudur. Arjantin Futbol Federasyonu, şimdiye kadar 1 kez (1978) FIFA Dünya Kupası’na, 8 kez (1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987 ve 2011) de CONMEBOL Güney Amerika Kupası’na evsahipliği yaptı. Final maçları başkent Buenos Aires’te oynandı. Arjantin, şimdiye dek 2 kez FIFA Dünya Şampiyonu oldu: 1978 ve 1986… Dünya Kupası’nda toplam 5 kez final oynadı; 1978 ve 1986’da finali kazanıp şampiyon olurken, 1930, 1990 ve 2014’te finali kaybetti.  Arjantin, şimdiye dek 14 kez CONMEBOL Copa América Şampiyonu oldu: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991ve 1993… Copa América’da 11 kez de ikinci oldu.

     At yarışları, muhtemelen şehirdeki en popüler ikinci spordur. En ünlü iki yarış hipodromu, Palermo semtindeki Hipódromo Argentino de Palermo ve San Isidro semtindeki Campo Argentino de Polo’dur. At sırtında oynanan bir tür basketbol olan pato, 1953 yılında “ulusal oyun” ilan edildi.

     Buenos Aires’te ayrıca pekçok basketbol, hentbol, voleybol, hokey, ​​rugby, tenis, tekvando, judo ve halter kulüpleri bulunuyor. Şehirde paten pistleri, yüzme havuzları ve çeşitli spor salonları var. Buenos Aires’te ayrıca iki tane atletizm pisti bulunmaktadır.

     Buenos Aires, 1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987 ve 2011 yıllarında CONMEBOL Copa América Futbol Şampiyonası’na, 1950 ve 1990 yıllarında FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’na, 1951 yılında Pan-Amerikan Oyunları’na, 1978 yılında FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’na, 1987 yılında Dünya Polo Şampiyonası’na, 1994 yılında Dünya Kadınlar Faustbol Şampiyonası’na, 2002 yılında Dünya Voleybol Şampiyonası’na, 2006 yılında ODEDUR Güney Amerika Oyunları’na, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında Formula 1 ve Dakar Rallisi’nin başlangıç ve bitiş noktasına, 2018 yılında da Yaz Gençlik Oyunları’na evsahipliği yaptı.

     Buenos Aires’in dünyadaki pekçok şehirle arasında “kardeş şehir” bağı bulunuyor.

     Arjantin, Güney Amerika’da en çok ziyaret edilen ülkeler arasındadır ve Buenos Aires’i yılda 5, 5 milyon turist ziyaret eder. Ama hiçbiri benim gibi “Seyahatname” kaleme almaz.

     Arjantin’in başkenti Buenos Aires, Gümüş Nehir (Rio de la Plata) kıyısında kurulmuş bir şehir olup, Atlas Okyanusu kıyısına 165 km, Uruguay sınırına 75 km, Brezilya sınırına 675 km, Paraguay sınırına 929 km, Şili sınırına 1404 km, Bolivya sınırına 1773 km mesafede bulunuyor.

sediyani@gmail.com

     SEDİYANİ SEYAHATNAMESİ

     CİLT 11

 

185 Total Views 1 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir