Kurdish Diaspora Center Kuruluyor

 

isediyani

Diasporada yaşayan dört parça Kürdistan’daki Kürtler’i ve kurumlarını bir çatı altında toplayacak Kurdish Diaspora Center (Diaspora Kürt Merkezi), kuruluş çalışmalarına başladı.

 

     Diasporada yaşayan dört parça Kürdistan’daki Kürtler’i ve kurumlarını bir çatı altında toplayacak Kurdish Diaspora Center (Diaspora Kürt Merkezi), kuruluş çalışmalarına başladı.

     Yurtdışında yaşayan Kürtler’in, hukuk, toplumsal, eğitimsel, kültürel ve siyasî sorunlarının çözüm merkezi olmayı hedefleyen Kurdish Diaspora Center, aynı zamanda Kürdistan’ın dört parçası için yurtdışında lobi çalışmalarını yürütme iddiâsında.

     Başkan Mesud Barzanî tarafında diasporadaki Kürtler’in ortaklaşacağı bir merkez kurması için görevlendirilen Kurdish Diaspora Center Sorumlusu Tahir Hawramî, Kürdistan bayrağını kabul eden, Kürt dâvâsına gönül vermiş yurtdışındaki tüm Kürtler’in ve kurumlarının bu oluşumda yer alabileceğini söylüyor. Kurdish Diaspora Center’in hiçbir siyasî partinin kontrolünde olmayacağını ve tek şartlarının Kürdistan bayrağının kabul edilmesi olduğunu dile getiren Hawramî, Ermeniler, Yahudiler ve Yunanlar gibi yurtdışında diasporada yaşayan Kürtler’i temsil edecek ortak bir merkezin artık zamanın geldiğini belirtiyor. Almanya merkezli kurulacak olan Kurdish Diaspora Center, Almanya’nın yanısıra Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Finlandiya gibi birçok ülkede örgütlenerek, diasporada yaşayan Kürtler’i tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

     Kurdish Diaspora Center Sorumlusu Tahir Hawramî ile Kurdish Diaspora Center’in amaçları ve çalışmaları hakkında konuştuk.

     – Kurdish Diaspora Center hangi ihtiyaçtan doğdu?

     Bargeha Barzanî tarafından Kurdish Diaspora Center’i kurmak amacıyla bizzat Başkan Barzanî tarafından görevlendirildim. Bu çerçevede Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan tüm parçalardaki Kürtler’in katılımı ile bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Ulusal bir platforma katılmalarını istedik ve bu platformun nasıl olması gerektiği konusunda kendilerinden görüşler aldık. Toplantılarımıza çeşitli siyasî oluşuma bağlı veya bağımsız kurum, kuruluş ve Kürt bireylerinin katılımları oldu.

     Kurdish Diaspora Center’in amacı hiçbir siyasî oluşum veya partiye bağlı kalmadan Kürdistan dâvâsına inanan ve Kürdistan bayrağına bağlı her Kürt’ün katılabileceği “ulusal bir proje” çerçevesinde ulusal bir platform kurmaktır. Her ulus gibi bizim de “birlik” içerisinde Yunan, Filistin, Ermeni, Yahudî diasporaları gibi ulusal bir platformumuz olsun istiyoruz. Çalışmalarımızı bu strateji üzerinden başlattık. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi koronavüris pandemisi nedeniyle çalışmalarımız planladığımız şekilde yürümüyor. Ancak çalışmalarımızı imkânlar dahilinde sürdürüyoruz.

     Diasporadaki Kürtler bu projemize büyük ilgi gösterdiler, çünkü bu proje hiçbir siyasî partiye bağlı kalmadan Başkan Barzanî’nin manevî desteği ile Kürtler’in ulusal platformunun kurulmasını hedefliyor.

     – Kurdish Diaspora Center’inin amacı nedir?

     Oluşturulacak ulusal platform Kürtler’in mozaiği şeklinde düşünülebilir. Yurtdışında Avrupa, ABD, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde yaşayan dört parça Kürdistan’daki halkımız yani yurtdışında olan her Kürt bu platformda yerini alabilir.

     Platformumuzun temel hedefi diasporadaki Kürtler arasında “birlik” ve “beraberliği” sağlamak. Platformumuz, Kürdistan’ın dört parçasından yurtdışında yaşayan her Kürt’e hitap etmeyi hedefliyor. Diasporada Kürt ulusunun çıkarına yapılacak her türlü etkinlik, eylem ve aksiyona kendi adıyla, partisini temsilen değil de “ulusal” değerler ve Kürdistan bayrağı altında çalışmalarını birleştirmek örgütlenmemizin temelini oluşturuyor. Kurdish Diaspora Center adıyla atılacak her adımda Kürdistan bayrağı bizim için tek sembol olacak.

     – Şu ana kadar hangi ülkelerde örgütlendiniz? Örgütlenmeniz hangi esaslar üzerine olacak?

     Diasporada yaşayan her Kürt, Kürdistan ve Kürtler için yapılacak tüm çalışmaların bir çatı altında Kürdistan bayrağı altında çalışmaların birleştirilmesi, “ulusal birlik” içerisinde yapılmasını arzulamakta.

     Bu çerçevede Kürtler’in yaşadığı her ülkede Kurdish Diaspora Center merkezleri oluşturacağız. Hedef ülkelerde bu merkezleri örgütledikten sonra bir konferans düzenleyerek, Kurdish Diaspora Center’in programı, hedefleri, stratejisini, çalışma mekanizmasını belirleyeceğiz. Konferansta ayrıca eylem planını oluşturarak çalışmaları bir çatı altında birleştireceğiz. Kurdish Diaspora Center’in program ve tüzüğünü hazırlaması için bir Danışmanlar Kurulu oluşturduk. Danışman Kurulu’nun hazırlıkları çerçevesinde örgütlenmemiz tamamlandıktan sonra konferansa gideceğiz. Bu konferansta Kurdish Diaspora Center’in program, tüzük, çalışma strateji, eylem planı ve örgütlen biçimini kararlaştıracağız.

     Kurdish Diaspora Center, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Finlandiya, Almanya’da örgütlendi ve merkezlerini açtı. İngiltere, İsveç, Danimarka, Norveç, İtalya ve İspanya’da başta olmak üzere Kürtler’in yoğunlukta yaşadığı tüm ülkelerde merkezlerimizi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurdish Diaspora Center’in merkezi Almanya olacak.

     – Kurdish Diaspora Center’e diasporadaki Kürtler neden katılmalı? Onlar için ne gibi vaatlerde bulunuyorsunuz?

     Kurdish Diaspora Center’in programında diasporadaki Kürtler’e ne tür hizmetler vereceğimiz konusu ve amaçları yer alıyor. Merkezimiz diasporadaki Kürtler’in tüm kesimlerin sorunlarına cevap olacak birçok alt örgütlerden oluşacak. Kadın, gençlik, sanatçı, hukukçular, meslek dalları vb. kesimlerin örgütlenmeleri oluşturulacak. Özellikle ofislerimizde haftanın birkaç günü yurtdışına çıkan Kürtler’in yasal, entgre, toplumsal vb. sorunlarını çözmede yardımcı olacak, hukuk ve sağlık konularında halkımıza hizmet verecek uzmanlarımız olacak.

     Kürt dilinin geliştirilmesi ve eğitimi konusunda Kürt çocukları için özel programlarımız olacak. Bu konuda Kürt dil uzmanları ve öğretmenleri ile görüştük. Kürt dilinde uzman bu grup Kürt çocuklarının dil eğitimi ve kültürüne ilişkin çalışmalara başladı. Koronavirüs nedeniyle Kürtçe dil eğitimi için şu aşamada okul açamayacağız, ancak online bir şekilde çocuklarımıza Kürtçe dil eğitimi verecek bir proje üzerine çalışıyoruz. Kürt kültür ve folklorunun gelişimine de özel bir önem vermekteyiz. Yine Kürt gençleri ve öğrencilerine yönelik özel çalışmalarımız olacak. Özellikle yurtdışında okuyan öğrenci gençlerimiz teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. Dünya Uluslararası Gençlik Meclisi’nde Kürdistan gençlerinin de bir meclis oluşturması için çalışmalarımız olacak. Kendi hedef ve programlarını belirlemeleri için diasporadaki dört parça Kürdistan gençlerinin katılımıyla bir gençlik konferansı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

     Kadınlar için de ayrıca çalışmalarımız olacak.

     Kısacası diasporada yaşayan Kürt toplumunun tüm kesimlerine hitap edecek, onların sorununu çözecek, bulunduğu ülkeye entegre olacak ve kendi kültürüne sahip çıkacak örgütlenmelere gideceğiz.

     -Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlık referandumunun 3’üncü yılına giriyoruz. Referandum sürecinde Avrupa ülkelerinin yeteri düzeyde referandumu desteklemediklerini gördük. Bu konuda Kürtler’in lobi çalışmalarının yeterli çalışma yürütmediği yönünde eleştiriler vardı. Siz Kurdish Diaspora Center olarak Kürdistan için lobi çalışmaları yürütecek misiniz?

     Kesinlikle. Diasporadaki Kürtler Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna çok güçlü bir şekilde destek verdiler. Referandum öncesi ve sonrası Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan binlerce Kürt onlarca gösteri, yürüyüş ve birçok etkinlik düzenleyerek referandumu desteklediler.

     Elbette devletler nezdinde eksik kaldığımız yanlar oldu. Diasporada yaşayan Kürtler olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket eder, gücümüzü ortaklaştırır, tek ses, tek yürek olursak AB’deki karar merkezleri üzerinde etkili olabiliriz. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız olduğu gibi onların da bize ihtiyacı var. Diaspora merkezinde gücümüzü birleştirirsek eğer, Avrupa’da çok güçlü bir merkez haline gelebiliriz. Avrupalı siyasî partilerin seçim dönemlerinde Kürtler’e ihtiyacı var. Bu güce ulaşırsak birçok siyasî parti ile Kürtler’in desteği karşılığında Kürdistan dâvâsının çıkarları doğrultusunda lobi ve diplomasi yapacak düzeyi yakalayabiliriz.

     Kurdish Diaspora Center adına lobi çalışmalarına başladığımız söylenebilir. Özellikle diasporada üniversite ve akademik eğitim alan gençlerimizi, siyasî partilerde, hükûmet kurumlarında ve diplomatik çalışmalarda yer almaları için hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızın ürünlerini birkaç yıl sonra alacağız ve Kürdistan’ın dört parçasına destek sağlayacak bir Kürt lobisi güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

     Örneğin Ermeni diasporası, Ermenistan devletinin kurulmasında uluslararası düzeyde çok güçlü çalışmalar yürüttü. Yahudiler İsrail devleti için, Yunanlar kendi ülkeleri için güçlü lobi çalışmaları yürüten uluslar arasında. Hakeza Filistin diasporasının da güçlü bir lobisi var.

     Kurdish Diaspora Center’in de stratejik hedeflerinden biri, Kürdistan dâvâsını güçlü bir şekilde destekleyecek aktif bir Kürt lobisini örgütlemektir. Programımızda buna da yer veriyoruz.

     Avrupa’daki iş insanları ve sermayedarları arasında da işbirliği oluşturma, ortaklaşmalarını sağlama ve bu temelde Kürt lobisi içerisinde aktifleştirmek gibi bir hedefimiz var. Ancak henüz merkezimiz örgütlenme aşamasında. Bu konuda da çalışmalarımız olacak.

     – Kurdish Diaspora Center’i örgütlediğiniz ülkelerin hükûmet ve siyasî taraflarının bu girişimlere yaklaşımı ne düzeyde?

     Avrupa ülkelerinin sivil toplum kurumlarına ilişkin yasaları var. Biz de yüzde yüz bir sivil ve demokratik bir merkez olarak, hiçbir siyasî parti adına hareket etmeden örgütleneceğiz. Her ülkede, o ülkelerin belirlediği yasalar ve kanunlar çerçevesinde merkezlerimizi kuruyoruz. Hiçbir şekilde bu ülkelerin kanun ve yasaları dışında bir faaliyet içerisinde olmak istemiyoruz. Yurtdışında yaşayan her halk gibi Kürtler de diasporada yasal çerçevede örgütlenmeye hakkı var. Oluşturacağımız merkezlerde demokratik ilkeleri esas alacağız, barışçıl ve meşrû bir çerçevede çalışmalarımız yürüteceğiz. Her türlü şiddet, ırkçı ve ayrımcı yaklaşımlara pirim vermeyeceğiz.

     Elbette bulunduğunuz ülkedeki Kürt diasporasını o ülkenin kanunlarına uygun ve demokratik sivil bir çerçevede örgütlerseniz o ülkenin hükûmetleri de memnuniyet duyar ve sizi destekler. Çünkü bizim kuracağımız merkezler sayesinde her ülkedeki Kürt diasporasının entegre olması, eğitim görmesi ve meslek sahibi olmasını destekliyoruz.

     – Diasporada yaşayan Kürtler’e Kurdish Diaspora Center’e katılmaları için bir çağrınız var mı?

     Diasporada yaşayan tüm Kürt kardeşlerimiz ve federasyonlara çağrımız, bizim de diğer uluslar gibi Kürdistan dâvâsı için diasporada tek ses, tek vücût olup birlik beraberlik içerisinde çalışma etme zamanı gelmiştir.

     Kurdish Diaspora Center olarak, Kürdistan ulusunun dâvâsına inanan, Kürdistan bayrağını kabul eden herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır, diasporada bu esasları tanıyan herkese yardım etmeye ve yardım almaya hazırız. Kürdistan bayrağı bizim tek sembolümüzdür. Kürdistan bayrağı altında çalışmak isteyen herkesi başımızın üzerinde tutarız.

     Kürtler adına kurulan tüm diaspora kurumlarına da aynı çatı altında birleşmeye çağırıyoruz. Kürtler’in tek bir muhatabı, ulusal kongresi olsun istiyoruz. Tüm Kürdistan parçalarının kurum ve kuruluşlarına saygımız var. Ancak diasporada parçalı bir çalışma yürüterek enerjimizi tüketeceğimize, dört parçanın katılımıyla iradesini bir potada toplayacak, bir Kürdistan mozaiğini oluşturmayı amaçlıyoruz. Kurdish Diaspora Center’da tüm parçaların temsiliyetini ve hiçbir Kürt bireyi ile kurumunu bu merkezin dışında kalmamasını sağlamak bizim stratejimizdir.

     Bir süre sonra diasporadaki tüm Kürdistanî federasyon, kongre ve merkezlerin ortaklaşacağı bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konferansta ortak bir ulusal birlik stratejisine ulaşmak, diasporadaki tüm Kürtler’in temsilini oluşturmak temel hedeflerimiz arasında. Bu konferans ile birlikte Kurdish Diaspora Center’in örgütlenmesini tamamlayarak Kürtler’in parçalı örgütlenmelerini birleştirmek, herkesi içerisine alacak bir örgütlülüğe kavuşmak istiyoruz.

     BASNEWS, NERİNA AZAD

     16 EYLÜL 2020

 

215 Total Views 3 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir