Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak

 

isediyani

Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak, İbrahim Sediyani, düşünce, 335 sayfa, Yöneliş Yayınları, Adana 2019

 

 

 

 

     Yazar ve düşünür İbrahim Sediyani’nin yeni kitabı “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak” çıktı. Felsefî ve siyasî bir fikir kitabı olan ve Yöneliş Yayınları’ndan çıkan kitap, 335 sayfa hacminde.

     Bir düşünce ve fikir teatisi yapıtı olan “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak”, felsefî, teolojik, entelektüel, siyasî ve sosyolojik analiz ve çözümlemelerden oluşuyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki toplumsal ve siyasal hadiseler karşısında toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de aydın sınıfının “erdem” vasfına uygun olarak nasıl bir “duruş” sergilemesi gerektiği ekseninde tezler geliştiren kitapta, bilhassa “millî / etnik mücadele” ve “din / ideoloji” konuları ağırlıklı olarak işleniyor.

     İbrahim Sediyani’nin yazdığı ve Yöneliş Yayınları’nın yayınladığı “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak”ın genel editörlüğünü Yakup Emrah, mizanpajını Sema Bulluk ve kapak tasarımını Olcay Kaplan yaptı. Kitabın ISBN numarası 978-605-80861-3-5.

     “Adını Arayan Coğrafya” adlı araştırma kitabı, “Gülistan” adlı şiir kitabı, “Guldexwîn” adlı çocuk kitabı, “Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı” (2 cilt) adlı araştırma kitabı, “Sözlerim Var Sevgiye Dair” adlı deneme kitabı ve “Siyah Devrim” adlı düşünce kitabı bulunan İbrahim Sediyani’nin, “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak”, yedinci kitabı olarak sevenleriyle buluşuyor.

     ► Yayınevinin Önsözü

     Elinizdeki eser, dînî ve ideolojik bağnazlığın ve fanatizmin yaşanmaz kıldığı dünyamızda, özellikle de siyasî kutuplaşmanın had safhaya vardığı ve toplumun “hak, adalet ve erdem” değerlerini tamamen yitirme noktasına geldiği ülkemizde, hem şahıslara ve tüm toplum katmanlarına, hem de siyasî hareketlere, partilere, cemaat ve camialara “erdemli olmak” noktasında bir yol haritası niteliğindedir.

     “Erdemli olmak” nedir? Bir siyasî ve dînî / ideolojik harekette veya bir aydında / hareket adamında “erdemli duruş” ne anlama gelmektedir?

     “Aydın” kime denir ve nasıl olmalıdır? Gerçek bir aydın, nasıl vasıflara sahip olmalıdır?

     Kitap bu çerçevede ve sohbet havasında konuyu işliyor ve ana fikir, okuyucuya vermeye çalıştığı temel düşünce şudur: Önemli olan senin hangi dîn veya ideolojiyi savunduğun değil, önemli olan senin nasıl bir ahlaka ve karaktere sahip olduğundur. Erdemli insanda her dîn ve ideoloji güzel durur. Bağnaz insanda ise her dîn ve ideoloji çirkin durur.

     Türkiye için belki iki numara büyük düşünceler ancak bunlar hangi dîne, mezhebe, ideolojiye, siyasî görüşe sahip olursa olsun herkese hitap eden ve herkesin içindeki “iyi tarafına” hitap eden düşünceler.

     Bunların ayrıca ülkesinde erdemli ve hakkaniyetli duruşuyla tanınan ve bilinen, her kesimden insanların benimseyip okuduğu bir aydının kaleminden çıkmış olması, kitabı daha bir anlamlı kılmakta.

     Kitabın işlediği diğer bir önemli konu, yazarın “kimliksiz halklar” olarak nitelediği Kürt, Laz, Beluc, Rohingya, Uygur, Friz, Katalon halklarının ve “yitik ülkeler” olarak nitelediği Kürdistan, Belucistan, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan, Laponya, İskoçya, Frizya, Bask, Katalonya gibi coğrafyalarda verilen / verilmekte olan özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinin meşrûluğunu ve haklılığını yine “erdemli olmak” ilkesi çerçevesinde ve gayet güçlü bir anlatımla ele alınmasıdır.

     Dünya haritasında isimleri silinmiş, bir statüleri olmayan Kürt, Laz, Beluc, Rohingya, Uygur, Friz, Katalon halklarının ve Kürdistan, Belucistan, Keşmir, Arakan, Doğu Türkistan, Laponya, İskoçya, Frizya, Bask, Katalonya coğrafyalarının verdiği / vermekte olduğu özgürlük ve bağımsızlık mücadeleleri niçin haklıdırlar, niçin meşrûdurlar? Bunu hem bilimsel hem dînî delilleriyle ve bu derece güçlü bir anlatımla dile getiren bir çalışma daha önce belki de hiç olmamıştı. Bugüne dek hiçbir eser, bunu bu kitap gibi ilmî bir çerçevede ele almamıştı.

     Bu konunun, bütün bir hayatını “kimliksiz halklar” ve “yitik ülkeler” için mücadele etmeye adamış, Kürdistan, Keşmir, Filistin, Somali, Arakan için bedeller de ödemiş ve biyografisi ortada olan bir insanın, İbrahim Sediyani’nin kaleminden çıkmış olması, kitabı çok daha anlamlı kılmaktadır kuşkusuz.

     Kitabın işlediği diğer bir can alıcı konu, “dîn” konusudur.  İslam, Hristiyanlık, Musevîlik, Budizm, Hinduizm ve dünyadaki diğer tüm dînlerin insanları hem iyiliğe hem kötülüğe sevkeden yönlerinin bulunduğuna dikkat çeken yazar, dîndar insanlara dînden nasıl istifade etmesi gerektiğinin yolunu göstermekte.

     “Erdemli dîndarlık” ile “bağnaz dîncilik” arasında kalın bir çizgi çeken yazar, bu iki çizgi arasında her dîndeki dîndarların tercihini yapmaları gerektiğini salık vermekte ve bunu nasıl gerçekleştirebileceklerinin yol haritasını da sunmaktadır.

     Yöneliş Yayınları olarak, gerçek bir manifesto mahiyetindeki bu eseri yayınlamaktan kıvanç duyuyor, yazar İbrahim Sediyani’den hem milletimiz hem insanlık için önemli bulduğumuz bu tür çalışmaların devamını diliyoruz.

Yöneliş Yayınları

     İLETİŞİM BİLGİLERİ:

     “Aydın Duruşu ve Erdemli Olmak”
     Yöneliş Yayınları
     Çakmak Caddesi, Çakmak Plaza, Bodrum Kat, No: 6 / 7
     Seyhan / ADANA
     E – Posta: yonelisyayincilik@gmail.com
678 Total Views 3 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir