Gümüş Nehir’in Kıyısındaki Başkentlerin Meydanlarında Haykırdım Sana Olan Sevgimi – 12

 

İbrahim Sediyani

 

 

 

 

 

La voz del pueblo, es la voluntad de Dios.

(Halkın sesi, Tanrı’nın iradesidir.)

Arjantin atasözü

     Bizim şu anda bulunduğumuz ve siz sevgili gönüldaşlarımıza seslendiğimiz Mayıs Meydanı (İsp. Plaza de Mayo), ismini 25 Mayıs 1810 tarihinde gerçekleşen “Mayıs Devrimi” (İsp. Revolución de Mayo)’nden almaktadır.

     Bu devrim ki, 6 yıl sonra, 9 Temmuz 1816’da yine bu aynı meydanda Arjantin’in bağımsızlığının ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır.

     Mayıs Devrimi ve ardından gelişen süreçle birlikte Arjantin’in bağımsızlığını elde etmesi, asla atlamamamız gereken, anlatmamız ve bilmemiz gereken ibretlerle dolu bir tarihtir. Arjantin’in bağımsızlığı ile neticelen süreci, dahilî ve haricî arkaplanıyla en başından ele almamız gerekiyor:

     İspanya’da 1516 – 1700 yılları arasında hüküm süren ve Habsburg Evi (Avusturya Evi)’nin bir kolu olan Borbón Evi (İspanya Evi)’nin İspanya Krallığı’nda 17. yy boyunca yaptığı reformlar, o zamanlar Latin Amerika’yı görece olarak “özerk krallıklar”a dönüştürmüştü. Bunlar arasında konumuz açısından en önemlisi, Gümüş Nehir (İsp. Río de la Plata) havzasını kapsayan topraklarda 1776 tarihinde Río de la Plata Genel Valiliği (İsp. Virreinato del Río de la Plata)’nin oluşturulmasıydı. O tarihe kadar Peru Genel Valiliği’ne bağlı topraklar olan bu mıntıkada oluşturulan bu yeni valilik sayesinde, bugünkü Buenos Aires statü olarak büyük bir önem kazanmaya başladı.

     Río de la Plata (Gümüş Nehir) Genel Valiliği topraklarında, dış ticaret İspanya’nın tekelindeydi ve diğer yerlerle veya güçlerle ticarete yasal olarak izin verilmiyordu. Bu durum Buenos Aires için dezavantajlıydı, çünkü İspanya Krallığı o topraklara ticaret gemilerini nadir gönderiyordu ve nadiren geldikleri için, gelen gemiler de çoğunlukla okyanus sularında korsanların saldırısına uğruyordu. Bu da Río de la Plata topraklarına çok az ürün girmesi, halkın sıkıntı içinde yaşamak zorunda kalması demekti. Çok az sayıda giren ürünler de hem nüfûsu besleyecek yeterlilikte değildi hem çok pahalı fiyatlara satılıyordu. Bu durum kaçakçılığın yaygınlaşmasına yol açtı.

     Bunun neticesinde Buenos Aires ve Río de la Plata topraklarında iki farklı sınıf oluşmuştu:

     1 – İspanya’dan gelen mallara muhtaç olmadan, direk istedikleri başka ülkelerle ve güçlerle serbest ticaret yapılmasını talep eden halk.

     2 – Ticarette İspanya tekelinin sürmesini arzulayan tüccarlar.

     Latin Amerika sömürgesinde doğan İspanya kökenliler (Arjantin’de doğan İspanyol asıllılar) ile Avrupa’daki İspanya’da yaşayan İspanyol nüfûsu arasındaki rekabet ve fikir ayrılığı, “özerklik destekçileri” ile “mevcut durumu korumak isteyenler” arasında bir mücadeleye dönüştü. Özerkliği savunanlar kendilerini “Patriotas” (Vatanseverler), “Americanos” (Amerikalılar) – “Avrupalı” kimliğini atmak niyetiyle kendilerine “Amerikalı” dediler – “Sudamericanos” (Güney Amerikalılar) ve “Criollos” (Amerika kıtasında doğan ve yaşayan İspanyol kökenliler) olarak adlandırırken, mevcut durumun devamını savunan İspanya Krallığı taraftarları ise kendilerini “Realistas” (Gerçekçiler) olarak adlandırıyorlardı.

     Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 1776 yılında Büyük Britanya Birleşik Krallığı’ndan bağımsızlık ilanı, Latin Amerika’da bir devrimin olabileceğine ve İspanya’dan bağımsızlığın kazanılabileceğine dair “Criollos”u (Amerika kıtasında doğan ve yaşayan İspanyol kökenlileri) yüreklendirmişti.

     Öte yandan 1789’da Avrupa’da gerçekleşen Fransız Devrimi (Frsz. Révolution Française)’nin yaydığı idealler, tüm Avrupa kıtasının yanısıra Amerika kıtasında da yayıldı. Fransız Devrimi’yle birlikte tüm dünyayı etkileyen “Millîyetçilik” (Nasyonalizm) ve “Özgürlükçülük” (Liberalizm), Arjantinliler’i de etkisi altına almıştır.

     18. yy’dan çıkılıp 19. yy’a girildiğinde, Arjantin’deki genç öğrenciler eğitimleri için Avrupa’ya gitmeye başlamışlardı. Bu süreçte Avrupa’daki Aydınlanma hareketi filozoflarından da büyük ölçüde etkilendiler.

     Bu arada Britanya’da Sanayi Devrimi (İng. Industrial Revolution) ortaya çıkyor, kendi nüfûslarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek, artan kömür, çelik, kumaş ve giyim üretimini satmak için yeni pazarlara ihtiyaç duyuyordu.

     Fransız Devrimi’nin güvence altına alınmış olmasının yanısıra “devrim savaşları”, Fransa’yı Avrupa’nın en güçlü ülkesi haline getirmişti. Fransa İmparatoru Louis Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) komutasındaki Fransa ile Avrupa’nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon arasında Napolyon Savaşları olarak da bilinen Sömürge Savaşları (1792 – 1815) başladı. İngiltere ve İspanya, bu savaşta Fransa’nın karşısındaydı.

     Bu savaş esnasında, General 1. Viscount William Carr Beresford (1768 – 1854) yönetimindeki İngiliz birlikleri, iki gün süren bir savaş sonunda Buenos Aires şehrini işgal ettiler. 1806 yılında İngilizler, Buenos Aires’e 60 km mesafede bulunan Ensenada’ya çıktılar. Bunun nedeni, Fransızlar’ın İspanya’yı işgal etmesi sonucu oluşan güç boşluğundan İngilizler’in yararlanma isteğiydi. İngilizler hiçbir engelle karşılaşmadılar, çünkü Rio de la Plata Valisi Rafael de Sobremonte y Núńez del Marquéz Castillo (1745 – 1827) panik içinde hazineyi de alarak Córdoba’ya kaçtı. Durum içinden çıkılmaz bir hal almış ve İngilizler hiçbir direnişle karşılaşmamışlardı. İngilizler’e karşı İspanyol birliklere komutanlık yapan Fransız komutan Jacques de Liniers (1753 – 1810) emrindeki yerel güçler (artık onlar “yerel” oluyorlar), bir İngiliz kuşatmasını başarıyla savuşturdu ve bu, 7 Haziran 1807 tarihinde Britanyalı yönetici John Whitelocke (1757 – 1833)’un kapitülasyonu ile sonuçlandı.

     Şehir halkı İngilizler’e karşı direndi. Liniers emrindeki yerel güçler, 4 Ağustos 1807’de şehri tekrar ele geçirdiler. “Criollos”un (Amerika kıtasında doğan ve yaşayan İspanyol kökenlilerin) oluşturduğu grupları içeren bu direniş, “Porteños”un (Buenos Aires’te doğan ve yaşayan Avrupa kökenlilerin) bu cesur eylemi, “Reconquista” (Yeniden Fetih) adıyla anılır oldu.

     Bir yıl sonra İngilizler 12 bin kadar iyi silahlanmış bir orduyla yeniden saldırıya geçti. Liniers, “Criollos”tan oluşan güçleriyle İngilizler’in karşısına tekrar çıktı. Bu eyleme Arjantin tarihinde “Defensa” (Savunma) adı verilir.

     Kuşatmaların, İspanyol birliklerinin değil de, kızgın halkın direnmesi sonucu başarısızlığa uğraması, milliyetçileri cesaretlendirdi. “Cabildos Abiertos” adı verilen yerel birliklere gitgide artan tavizler verdirerek ülkenin bağımsızlığa giden yolunu da açmış oldular.

     İngilizler’e karşı kazanılan zaferden sonra Buenos Aires halkı, eski vali Rafael de Sobremonte y Núńez’in görevine geri dönmesini kabul etmedi. Çünkü İngilizler bu toprakları işgal edince, çantasını alarak ardına bakmadan kaçmıştı. O’nun bu davranışı, halk arasında bir “korkak” olarak görülmesine yol açmıştı. Bunun yerine, yeni vali, İngiliz kuşatmasına karşı cesurca direnen ve onları bu topraklardan kovmayı başaran “kahraman” Jacques de Liniers idi.

     Fransız Devrimi’nin fikirlerinden cesaret bulan Arjantinliler, İngilizler’den sonra İspanyol sömürgesine karşı da muhalefet etmeye başladılar. 1808 yılında Napoléon’un İspanya’yı işgali ve tahta kardeşini geçirmesiyle Arjantin’in bağımsızlık mücadelesi hızlanmıştır. Napoléon tarafından İspanya tahtına oturtulan kardeşi Giuseppe Napoléon Bonaparte (1768 – 1844)’ı tanımayan Buenos Aires Şehir Meclisi, Napoléon’un tahttan indirdiği VII. Fernando (1784 – 1833)’ya bağlı kaldı.

     1806 yılında İngilizler’e karşı verdikleri mücadelede askerî güçlerinin farkına varan seçkin “Criollos”, iktidarı almak için sistematik bir biçimde örgütlenirler. İki yıl sonra İspanya Yüksek Cuntası’nın ortadan kalkması, bağımsızlık mücadelesi veren partizanaların ortaya çıkmasını sağladı. Bunlar, 18 – 25 Mayıs 1810 günleri arasında da bir haftalık süre içinde İspanya Genel Valisi Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre (1756 – 1829)’yi iktidardan uzaklaştırırlar ve sömürgeyi yönetmek üzere kendi “cuntalarını” oluştururlar. VII. Fernando’yu biçimsel olarak kral saymakla birlikte, ortada fiilî bir bağımsızlık vardı. “Criollos” adlı direnişçiler, 25 Mayıs 1810 tarihinde kendi denetimlerindeki bir cuntayı zorla kabul ettirdiler. İşte bu önemli hadise, Arjantin tarihinde “Mayıs Devrimi” (İsp. Revolución de Mayo) olarak adlandırılır ve şu anda siz sevgili okurlarımızla bu sohbeti yaptığımız Mayıs Meydanı (İsp. Plaza de Mayo) da adını bu devrimden alır.

     Mayıs Devrimi, “Criollos”un (Amerika kıtasında doğan ve yaşayan İspanyol kökenlilerin) devrimidir, yani bir anlamda burjuvazinin. Ekonomik kaynakları, madenleri, tarım alanlarını elinde bulunduran, malî olarak güçlü olduklarından, Madrid’in atadığı üst düzey yöneticilerle çıkar çatışmalarına düşen, zirâ elindeki maddî gücüyle orantılı olarak hem idarî hem de siyasî yetkiler isteyen “Criollos”, bu mücadelenin hem fizikî hem de finans ortakları olmuşlardır.

     Mayıs Devrimi, bugünkü Arjantin devletinin ortaya çıkış sürecinin başlangıcı olması nedeniyle önemlidir.

     Mayıs Devrimi’nin ardından büyük şiddet olayları yaşanmadı. Hadisenin “devrim” olarak nitelenmesi, her şeyden önce hükûmet sisteminin değişimini vurguluyor. Bu devrim sonucunda Buenos Aires artık İspanya yönetimi tarafından kendi adına verilen kararlara boyun eğmek zorunda kalmıyordu.

     Buneos Aires’in en güzel meydanlarından biri olan ve şu anda orada bulunduğumuz Plaza de Mayo (Mayıs Meydanı)’nun “şehrin merkezi” olarak seçilmesi, bu olaylardan sonradır. (NOT: Devrimin gerçekleştiği, yani özerk hükûmetin kurulduğu 25 Mayıs, bugün Arjantin’de millî bayramdır.)

     Mayıs Devrimi’nden bir gün sonra, 26 Mayıs 1810 günü, halkın ilk cuntası, “Gümüş Nehir’in Başkentinin Geçici Hükûmet Cuntası” (İsp. Junta Provisional Gubernativa de la Capital del Río de la Plata) adlı bir bildiri yayınladı. Bu, Mayıs Devrimi’yle doğan yeni otoritenin habercisiydi.

     25 Mayıs’ta ortaya çıkan hükûmet, İspanya Kralı VII. Fernando’ya sadık olarak ilan edilmesine rağmen, tarihçiler bu “sadakatin” sadece politik bir manevra olduğu konusunda hemfikirdirler. Aldatmacanın amacı, “vatansever dâvânın” konumunu güçlendirmek için zaman kazanmak, monarşik otoriteye hâlâ saygı duyulduğunu ve hiçbir devrim yapılmadığını yansıtarak devrime karşı tepkilerin oluşmasını engellemekti.

     Devrimi gerçekleştiren veya destekleyen kesimler, amaçları bakımından tamamen homojen değildi ve birçoklarının kendi aralarında farklı çıkar ve beklentileri vardı.

     Dînî faktörler ise devrime ayakbağı olmadı; çünkü devrimi gerçekleştiren kesimlerin tümü, Katolik inancına ve kilisesine bağlılık konusunda tam bir uyum ve “dîn kardeşliği” içindeydi. Gerçi Yukarı Peru’da (bugünkü Peru, Kolombiya, Panama, Ekvador, Bolivya, Paraguay) dînî otoriteler ve monarşiye bağlı olan “realistas” (gerçekçiler), devrim hareketini engellemek için devrimcileri “sapkınlıkla” eşitlemeye çalıştılar, ancak devrimci liderler ferasetli davranarak dînî kurumlarla uzlaşmacı bir tavır sergilediler ve kendilerinin de “inançlı” olduklarını, meselenin dîn meselesi olmadığını ortaya koydular. Fakat Aşağı Peru’da (Arjantin, Uruguay, Şili) böyle bir sorun yoktu; zirâ bu topraklarda dînî otoriteler ve kilise zaten devrimi destekliyordu, devrimcilerin yanında yer almıştı.

     Latin Amerika’daki – efsanevî bir liderin öncülüğünde gerçekleşen – diğer devrimlerle kıyaslandığında, Arjantin’deki Mayıs Devrimi, açık ve bariz bir liderden yoksundu. Halkın ve özellikle gençlerin, lidersiz gerçekleştirdiği bir devrimdir. Hukukçu ve siyasetçi Mariano Moreno Valle (1778 – 1811), devrimden sonra kurulan hükûmetin ilk aşamasına öncülük etti, ancak kısa bir süre sonra çıkarıldı.

     Arjantin Bağımsızlık Savaşı (İsp. Guerra de la Independencia Argentina), 25 Mayıs 1810’da, Mayıs Devrimi’nin gerçekleştiği aynı gün başlamıştı aslında. Birinci Hükûmet Kurulu’nun kurulmasını öngören ve aynı zamanda günümüzdeki Arjantin Ordusu’nun kuruluş tohumunu atan belge, aynı gün kaleme alınmış ve imzalanmıştı. İki gün sonra yayınlanan genelgede, 15 gün içinde 500 kişilik bir ordu kurulması öngörülüyordu.

     Ordu ilk kurulduğunda, toplamda 4145 askere sahipti. Bunların 3128’i piyade, 555’i süvari ve 462’si topçu idi. Bu güçlere Gümüş Nehir (Río de la Plata)’in karşı kıyısındaki Montevideo’da (günümüzde Uruguay’ın başkenti) Ekim 1809’da oluşturulmuş olan birlikten katılan 500 savaşçıyı da dahil etmeliyiz.

     Yeni kurulan Arjantin ordusunda asker sayısı çok olmasına rağmen, İngiliz işgal ve saldırılarına karşı ortaya koydukları direniş esnasında edindikleri deneyim dışında tecrübeleri yoktu. İlk birlikler, savaş tecrübesi olan memurlar tarafından eğitildiler. İlk komutanlar, askerî kapasiteleri nedeniyle değil – ki yoktu zaten –, siyasî nedenlerle veya kişisel karizmalarından dolayı birliklerin başına getirilmiş düşük rütbeli subaylar ve hatta sivillerdi.

     25 Mayıs 1810’daki devrimden iki gün sonra, 27 Mayıs’ta yayınlanan genelge, “kurtuluş savaşı” ya da “bağımsızlık savaşı” denen hadiseyi başlatan tebliğdir. Genelge, Río de la Plata Genel Valiliği (Gümüş Nehir Genel Valiliği)’ndeki bütün şehirlere ve kasabalara gönderildi. Genelgeyi ilk alan şehir, 31 Mayıs’da Montevideo oldu.

     Daha ilginç olan, İspanya Krallığı’na karşı verilen Arjantin Bağımsızlık Savaşı’nın ilk üç yılında, iki taraf da İspanya bayrağı altında savaşmıştır.

     Tabiî bir de, o dönemde Arjantin diye bir ülke yok. O toprakların ismi, Gümüş Nehir Genel Valiliği (İsp. Virreinato del Río de la Plata).

     Avrupa’daki İspanya Krallığı’na bağlı olan Gümüş Nehir Genel Valiliği (Río de la Plata Genel Valiliği), oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyordu ve buradan daha sonra Arjantin, Uruguay, Paraguay, Şili, Bolivya ve Peru devletleri neşet etmiştir. Ayrıca Arjantin ve Şili’nin güney toprakları olan Pategonya henüz tam anlamıyla keşfedilip yerleşime ve tarıma açılmamıştı.

     25 Mayıs 1810’daki devrimden tam bir yıl sonra, devrimin 1. yıldönümü olan 25 Mayıs 1811 tarihinde, ismini bu devrimden alan ve şu anda bulunduğumuz meydana Mayıs Meydanı (İsp. Plaza de Mayo) ismi verildi. Aynı gün meydana, şu anda meydanın sembollerinden biri olan Mayıs Piramidi (İsp. Pirámide de Mayo) dikildi. Mayıs Piramidi (Pirámide de Mayo)’nin en önemli özelliği, Buenos Aires şehrinin sahip olduğu ilk ulusal anıt olmasıdır.

     Buraya böyle bir anıt dikilmesi fikri, yapımından iki ay öncesine, Mart 1811’e dayanır. 25 Mayıs 1810 tarihindeki Mayıs Devrimi’nden sonra halk tarafından kurulan Büyük Cunta (İsp. Junta Grande), devrimin 1. yıldönümü olan 25 Mayıs 1811’de meydana devrimi yâd eden bir anıt dikilmesini kararlaştırır. Bunun için iki aylık bir zaman vardı.

     5 Nisan 1811’de, kısaca Cabildo olarak anılan o zamanki Cabildo de Buenos Aires’in de onayıyla, 25 Mayıs Devrimi’nin 1. yıldönümü olan 25 Mayıs 1811’de düzenlenecek festivaller kapsamında meydana bir piramit dikilmesine karar verilir. Cabildo, daha önce de bahsettiğimiz üzere, meydanın batı tarafında 1725 yılında inşâ edilmiş olan hükûmet konağıdır ki, bu bina, günümüzde, meydanda sömürge döneminden kalma olup halen ayakta olabilen tek binadır. Günümüzde müze haline dönüştürülmüştür.

     Tarihsel kaynaklar, anıt için form olarak neden bir piramidin seçildiğini kaydetmiyor. Mimar Francisco Pedro Vicente Cañete (1749 – 1816) ve İspanya’daki Valladolid Üniversitesi’nde heykel profesörü olan Juan Gaspar Hernández (? – ?)’in ısrarı üzerine, anıtın, tahtadan ziyade, 500’den fazla tuğla kullanılarak ve tamamen katı malzemelerden yapılmasına karar verilir. Temeli oluşturmak için, anıtın dikileceği yere 6 Nisan’da çimento dökülmüştü.

      25 Mayıs 1810 tarihindeki Mayıs Devrimi’nin 1. yıldönümü olan 25 Mayıs 1811’de başlayan kutlamalar dört gün sürdü. Piramidin açılışı da aynı festival kapsamında gerçekleştirildi. Pişirilmiş kerpiçten yapılan Mayıs Piramidi (İsp. Pirámide de Mayo), ilk yapıldığında 13 m yüksekliğindeydi. İki basamakta bir prizi, dört giriş açılı basit bir kaidesi ve etrafına akan bir kornişi vardı. Tepesinde dekoratif bir balon seti bulunuyordu. Her biri yuvarlak bir topuzda sonlanan 12 malzeme kolonu tarafından desteklenen bir çitle çevrilmişti. Çitin dört bir köşesine, bir yıl sonra, 1812’de birçok direk yerleştirildi ve bu direklere fenerler asıldı.

     Bütün bunlar, İspanya’ya karşı verilen Arjantin Kurtuluş Savaşı’nın tüm şiddetiyle devam ettiği bir zamanda oluyordu…

     Aslında 1810 – 16 Arjantin Kurtuluş Savaşı’ndaki çatışmaların sadece küçük bir kısmı günümüz Arjantin topraklarında gerçekleşmişti. Çatışmaların büyük çoğunluğu bugünkü Arjantin’in dışında, bugünkü Şili, Peru ve Ekvador topraklarında vuku bulmuştu. Ayrıca Atlas Okyanusu üzerinde, Amerika kıtasına uzak sularda da çatışmalar yaşandı.

     Bugünkü mavi – beyaz Arjantin bayrağı da bu millî kurtuluş savaşında doğmuştu. Arjantin bayrağında bulunan açık gök mavi, beyaz renk bütünlüğü ilk olarak bağımsızlık hareketi liderlerinden Manuel José Joachuín del Corazón de Jesús Belgrano y Gonzáles (1770 – 1820) tarafından 27 Şubat 1812 tarihinde Paraná Nehri’nin iki yakasında kurulu, o zamanki Villa del Rosario (günümüzde Rosario) şehrinde dalgalandırılmıştır.

     Bir inanışa göre, Arjantin Bağımsızlık Hareketi sırasında komutan Manuel Belgrano, tüm askerî birliklerin aynı rengi kullandıklarını (İspanyol sarısı ve kırmızısı) fark etmiş, bunun için yeni renk arayışına girmiştir. Mavi gökyüzündeki beyaz bulutların gökyüzü ile uyumunu gören Belgrano, bu iki rengi kullanmak konusunda karar kılmıştır. Renkleri seçmesinde o günkü iklim şartları da önemli etmen olmuştur.

     Arjantin bayrağı, 3 yatay şeritten oluşuyor. Üst ve alttaki şeritler gök mavi, ortadaki şerit ise beyaz renktedir. Beyaz şeritte Mayıs Güneşi (İsp. Sol de Mayo) diye adlandırılan ulusal amblem yer alıyor.

     Arjantin’in bağımsızlığı, Juan José Antonio Castelli (1764 – 1812), José Francisco de San Martín y Matorras (1778 – 1850), Manuel José Joachuín del Corazón de Jesús Belgrano y Gonzáles (1770 – 1820) ve Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte (1785 – 1821)’nin öncülüğünde yapılan savaşlardan sonra gelmiş ve 9 Temmuz 1816 tarihinde Arjantin’in kuzeyindeki San Miguel de Tucumán’da kesin olarak elde edilmiştir. 9 Temmuz 1816’da San Miguel de Tucumán’da toplanan meclis, ulusal anayasa hükümleriyle tam bağımsızlık ilan etmiştir.

     İlk kez 4 yıl önce, 1812’de dalgalandırılan mavi – beyaz Arjantin bayrağı da, bağımsızlık ilanından birkaç gün sonra, 20 – 26 Temmuz 1816 günlerinde gerçekleşen Tucumán Kongresi (İsp. Congreso de Tucumán)’nde kabul edilmiştir. 1818 yılında mavi – beyaz bayrağın ortasındaki beyaz zemine sarı renkte Mayıs Güneşi eklenmiştir. Bu güneş, Inka Tanrısı Inti’yi temsil etmektedir. Latin Amerika topraklarında kurulmuş en köklü ve gelişkin uygarlıklardan biri olan Inka İmparatorluğu (1438 – 1533)’nda, Inti, güneş ve gökkuşağı tanrısıydı. (ÖNEMLİ NOT: Arjantin bayrağını ilk dalgalandıran kişi olan bağımsızlık mücadelesi liderlerinden Manuel Belgrano, bağımsızlığın kazanılmasından 4 yıl sonra, 20 Haziran 1820’de ölmüş, O’nun öldüğü 20 Haziran günü 8 Haziran 1938 tarihinde alınan kararla “Bayrak Günü” ilan edilmiştir. Halen Arjantin’de 20 Haziran “Bayrak Günü” olarak kutlanmaktadır ve resmî tatildir. Bayrağın 1812 yılında ilk dalgalandırıldığı yer olan Rosario’da ise 1957 yılında 10.000 m² genişliğinde bir Ulusal Bayrak Anıtı inşâ edilmiştir.)

     Arjantin’in bağımsızlığı, 9 Temmuz 1816 tarihinde San Miguel de Tucumán’da toplanan meclis tarafından ilan edilmiştir. Ancak bağımsızlık ilan edildiğinde, ülkenin ismi “Arjantin” (Lat. Argentina) değil, “Gümüş Nehir Birleşik Eyaletleri” (İsp. Provincias Unidas del Río de la Plata) idi. Ülke, bu isimle bağımsızlığını ilan etmiştir.

     General José de San Martín öncülüğünde İspanyol güçlerine karşı kazanılan zaferin ardından, 9 eyalet resmî olarak Gümüş Nehir Birleşik Eyaletleri’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. “Libertador” (Kurtarıcı) ünvânıyla da anılan José de San Martin, bağımsızlık hareketinin lideri ve kahramanı haline gelir. Daha sonra Şili, Peru, Bolivya ve Uruguay da bağımsızlığını kazanmıştır. Bu devletlerin de bağımsızlık kazanmasıyla birlikte Arjantin önemli topraklar kaybetmiştir.

     Birleşmiş Milletler (BM)’de Gümüş Nehir Birleşik Eyaletleri’nin (bugünkü Arjantin’in) bağımsızlığını ilk tanıyan devlet, ne garip bir tezattır ki, tarih boyunca o topraklara saldıran ve işgal eden, halkının da kendisine karşı savaştığı Büyük Britanya Birleşik Krallığı yani İngiltere olmuştur. Büyük Britanya (İngiltere), Şubat 1825’te Arjantin’in bağımsızlığını tanımıştır.

     1826 yılında ülkenin  “Gümüş Nehir Birleşik Eyaletleri” (İsp. Provincias Unidas del Río de la Plata) olan ismi, “Arjantin” (Lat. Argentina) olarak değiştirilmiştir. Devletin resmî ismi böylece “Arjantin Cumhuriyeti” (İsp. República Argentina) olmuştur.

     Arjantin’in özgün adı olan “Argentina”, Latince bir ifade olup “Gümüş Ülke” demektir.

     Eski sömürgesi olan Arjantin topraklarının bağımsızlığını ilan etmesi, kurtuluş savaşının kendilerine karşı verildiği işgalci ve sömürgeci İspanya Krallığı’nın çok zoruna gitmiştir. Bunun içindir ki, İspanya, 1816 yılında istiklalini ilan eden Arjantin’in bağımsızlığını ancak ve ancak taaa 21 Eylül 1863’te kabul etmiştir.

     Bağımsızlık ilan edildiğinde, Buenos Aires’in nüfûsu 40 bin idi, fakat başkent değildi. Şehrin başkent oluşu 1880 yılındadır. İlk başlarda ülkenin başkenti, Rosario idi.

     Buenos Aires eyaleti 1853 yılında Eyaletler Kongresi’ne katılmayı reddetmiş ve Arjantin’den ayrılmıştı. 1859 yılında ise 1853’te kurulmuş olan Arjantin Birliği (İsp. Federación Argentina)’ne katılmıştır. 1880 yılında ise “Arjantin’in başkenti” seçilmiştir.

sediyani@gmail.com

     SEDİYANİ SEYAHATNAMESİ

     CİLT 11

FOTOĞRAFLAR:

Bizim şu anda bulunduğumuz ve siz sevgili gönüldaşlarımıza seslendiğimiz Mayıs Meydanı (İsp. Plaza de Mayo), ismini 25 Mayıs 1810 tarihinde gerçekleşen “Mayıs Devrimi” (İsp. Revolución de Mayo)’nden almaktadır.

Bu devrim ki, 6 yıl sonra, 9 Temmuz 1816’da yine bu aynı meydanda Arjantin’in bağımsızlığının ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır. (ARJANTİN)

5 Nisan 1811’de, kısaca Cabildo olarak anılan o zamanki Cabildo de Buenos Aires’in de onayıyla, 25 Mayıs Devrimi’nin 1. yıldönümü olan 25 Mayıs 1811’de düzenlenecek festivaller kapsamında meydana bir piramit dikilmesine karar verilir. Cabildo, daha önce de bahsettiğimiz üzere, meydanın batı tarafında 1725 yılında inşâ edilmiş olan hükûmet konağıdır ki, bu bina, günümüzde, meydanda sömürge döneminden kalma olup halen ayakta olabilen tek binadır. Günümüzde müze haline dönüştürülmüştür. (ARJANTİN)

1806 yılında İngilizler’e karşı verdikleri mücadelede askerî güçlerinin farkına varan seçkin “Criollos”, iktidarı almak için sistematik bir biçimde örgütlenirler. İki yıl sonra İspanya Yüksek Cuntası’nın ortadan kalkması, bağımsızlık mücadelesi veren partizanaların ortaya çıkmasını sağladı. Bunlar, 18 – 25 Mayıs 1810 günleri arasında da bir haftalık süre içinde İspanya Genel Valisi Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre (1756 – 1829)’yi iktidardan uzaklaştırırlar ve sömürgeyi yönetmek üzere kendi “cuntalarını” oluştururlar. VII. Fernando’yu biçimsel olarak kral saymakla birlikte, ortada fiilî bir bağımsızlık vardı. “Criollos” adlı direnişçiler, 25 Mayıs 1810 tarihinde kendi denetimlerindeki bir cuntayı zorla kabul ettirdiler. İşte bu önemli hadise, Arjantin tarihinde “Mayıs Devrimi” (İsp. Revolución de Mayo) olarak adlandırılır ve şu anda siz sevgili okurlarımızla bu sohbeti yaptığımız Mayıs Meydanı (İsp. Plaza de Mayo) da adını bu devrimden alır.

Mayıs Devrimi, “Criollos”un (Amerika kıtasında doğan ve yaşayan İspanyol kökenlilerin) devrimidir, yani bir anlamda burjuvazinin. Ekonomik kaynakları, madenleri, tarım alanlarını elinde bulunduran, malî olarak güçlü olduklarından, Madrid’in atadığı üst düzey yöneticilerle çıkar çatışmalarına düşen, zirâ elindeki maddî gücüyle orantılı olarak hem idarî hem de siyasî yetkiler isteyen “Criollos”, bu mücadelenin hem fizikî hem de finans ortakları olmuşlardır.

Mayıs Devrimi, bugünkü Arjantin devletinin ortaya çıkış sürecinin başlangıcı olması nedeniyle önemlidir. (ARJANTİN)

Arjantin bayrağının ilk kez dalgalandırıldığı 1812 yılının 100. yılı olan 1912 yılında, o hadisenin anısına Mayıs Meydanı’na dikilen şilt. (ARJANTİN)

Arjantin’in bağımsızlığı, Juan José Antonio Castelli (1764 – 1812), José Francisco de San Martín y Matorras (1778 – 1850), Manuel José Joachuín del Corazón de Jesús Belgrano y Gonzáles (1770 – 1820) ve Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte (1785 – 1821)’nin öncülüğünde yapılan savaşlardan sonra gelmiş ve 9 Temmuz 1816 tarihinde Arjantin’in kuzeyindeki San Miguel de Tucumán’da kesin olarak elde edilmiştir. 9 Temmuz 1816’da San Miguel de Tucumán’da toplanan meclis, ulusal anayasa hükümleriyle tam bağımsızlık ilan etmiştir. (ARJANTİN)

Aslında 1810 – 16 Arjantin Kurtuluş Savaşı’ndaki çatışmaların sadece küçük bir kısmı günümüz Arjantin topraklarında gerçekleşmişti. Çatışmaların büyük çoğunluğu bugünkü Arjantin’in dışında, bugünkü Şili, Peru ve Ekvador topraklarında vuku bulmuştu. Ayrıca Atlas Okyanusu üzerinde, Amerika kıtasına uzak sularda da çatışmalar yaşandı.

Bugünkü mavi – beyaz Arjantin bayrağı da bu millî kurtuluş savaşında doğmuştu. Arjantin bayrağında bulunan açık gök mavi, beyaz renk bütünlüğü ilk olarak bağımsızlık hareketi liderlerinden Manuel José Joachuín del Corazón de Jesús Belgrano y Gonzáles (1770 – 1820) tarafından 27 Şubat 1812 tarihinde Paraná Nehri’nin iki yakasında kurulu, o zamanki Villa del Rosario (günümüzde Rosario) şehrinde dalgalandırılmıştır.

Bir inanışa göre, Arjantin Bağımsızlık Hareketi sırasında komutan Manuel Belgrano, tüm askerî birliklerin aynı rengi kullandıklarını (İspanyol sarısı ve kırmızısı) fark etmiş, bunun için yeni renk arayışına girmiştir. Mavi gökyüzündeki beyaz bulutların gökyüzü ile uyumunu gören Belgrano, bu iki rengi kullanmak konusunda karar kılmıştır. Renkleri seçmesinde o günkü iklim şartları da önemli etmen olmuştur.

Arjantin bayrağı, 3 yatay şeritten oluşuyor. Üst ve alttaki şeritler gök mavi, ortadaki şerit ise beyaz renktedir. Beyaz şeritte Mayıs Güneşi (İsp. Sol de Mayo) diye adlandırılan ulusal amblem yer alıyor.

İlk kez 4 yıl önce, 1812’de dalgalandırılan mavi – beyaz Arjantin bayrağı da, bağımsızlık ilanından birkaç gün sonra, 20 – 26 Temmuz 1816 günlerinde gerçekleşen Tucumán Kongresi (İsp. Congreso de Tucumán)’nde kabul edilmiştir. 1818 yılında mavi – beyaz bayrağın ortasındaki beyaz zemine sarı renkte Mayıs Güneşi eklenmiştir. Bu güneş, Inka Tanrısı Inti’yi temsil etmektedir. Latin Amerika topraklarında kurulmuş en köklü ve gelişkin uygarlıklardan biri olan Inka İmparatorluğu (1438 – 1533)’nda, Inti, güneş ve gökkuşağı tanrısıydı.

494 Total Views 2 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir