Hak ve Adalet Platformu’ndan Diyanet’e: “İslam Savaşı Değil Barışı Vaaz Eden Bir Dîndir”

 

isediyani

İslamî kimlikli erdemli aydınların biraraya gelerek kurdukları Hak ve Adalet Platformu, barış dîni olan azîz İslam dînini savaşçı, saldırgan ve ırkçı emellere alet eden T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi. Yayınladığı bildiride platform, barış ve kardeşlik çağrısı yaptı.

     T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu’na;

     İslam Savaşı Değil Barışı Vaaz Eden Bir Dîndir!

     Şimdi Barış Dûâsı Okuma Zamanıdır!

     Bölgemiz ve ülkemizin son yıllarda içine çekildiği, ABD ve Rusya gibi küresel güçler tarafından desteklenen savaş ortamı onbinlerce insanın felâketine sebep olmuş, ölümler, göçler, maddî kayıplar, yıkılan şehirler, yok edilen tarihî geçmişimiz ve yeniden üretilen düşmanlıklar neticesinde artık telafisi imkânsız bir noktaya gelinmiştir. Ülkemizde yaşayan vatandaşların kahir ekseriyetinin dînî temsilcisi olan kurumunuzun mevcut durum hakkında politik taraflardan, bunların menfaatlerinden ve diğer bütün etkenlerden uzak, sadece Müslümanlar’ın değil, bölgedeki bütün insanların ve hatta hayvan ve bitki popülasyonunun dahi huzur ve itminan içinde hayat sürebileceği bir ortamı oluşturabilmek için genel bir barış çağrısı yapması beklentisi içindeyiz.

     Öncelikle İslam dîninin Türkiye’deki temsilcisi olarak bölgemizde sürdürülen ve küresel güçlerin maddî menfaatlerinden, yıkım ve ölümden başka hiçbir sonucu olmayan bu savaşların İslam’ın sınırlı ve zarurî durumlarda cevaz verdiği “zûlme engel olma” şeklinde açıklanabilecek gaye ile hiç alakası olmayan güç ve iktidar savaşları olduğu bilgisinin topluma anlatılması ve Müslümanlar’ı karşı karşıya getiren bu savaşların kazananının olamayacağının sarih bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Gelişmiş teknolojik silahların uygulama alanı olan bölgemizde artık felaketlerin dîn örtüsü altında insanlara kanıksatılmasına başkanlığınızdan yükselen bir sesin son vereceğini ümit etmek istiyoruz.

     Doğunun meşhur ve bilge şairi Hafız Şirazî’nin ortak tarihimizden gelen şu sözünü ilke edinmek artık bu coğrafya için hayat memat meselesi haline gelmiştir: “İki dünya huzuru şu iki kelimededir: Dosta karşı cömertlik, düşmanlarla uzlaşı.”

     Bu savaş bataklığının içinden ancak barışın esas olduğunu asla unutmayarak çıkmamız mümkündür.

     Nisa sûresinde “Ey imân edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınızda iyi anlayıp dinleyin, size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek ‘sen mü’min değilsin’’ demeyin” buyuran Râbbimiz, bizlerden daha çok toprak, silah ve güç sahibi olmamızı değil, aramızda adalet, merhamet ve dürüstlük ile muamele etmemizi ve barış içinde yaşamamızı talep etmektedir.

     Enfal sûresi 61. âyette “Eğer silm’e (barışa) yanaşırlarsa sen de yanaş” buyurularak gelecekte olacağından endişe ettiğimiz tehlikeleri önlemek için bir topluluğa savaş açmamızı yasaklamaktadır.

     Muhtemel bir savaşın yol açtığı felâketleri bütün bölge ülkeleri gibi ülkemiz de defalarca tecrübe etmiştir. Bu bölgede annelerin evlatlarından, gençlerin nişanlılarından, evlatların babalarından yana yürekleri yanıktır. Bu ve sayılmayacak kadar çok ve büyük felâketleri mevhum bir tehlikeye karşı korunmak için bölgeye dâvet etmek, sonu kestirilemeyecek bir ateş topunun içine atılmak demektir. Diyanet’ten beklentimiz, politik mülahazaların uzağında kalarak büyük güçlerin maşalığına talip olmamak, bilakis onların bölgeden çıkartılmasını talep etmek ve nüfûsumuzun da önemli bir kısmını teşkil eden Kürtler başta olmak üzere bütün komşularımızla dostluk bağlarını kuvvetlendirerek barış içinde yaşamayı bir ideal olarak topluma benimsetmek için gayret göstermesidir.

     Takdir, sizi ve topluma seslenme imkânı olan diğer bütün yetkilileri savaşa engel olmak için çaba gösterip göstermedikleri konusunda sorumlu bir noktaya yerleştirmiştir. Bu bağlamda yapacağınızı umduğumuz “savaş değil barış esastır” temalı çağrınızı platform olarak şimdiden desteklediğimizi bildiririz.

Hak ve Adalet Platformu

     HAK VE ADALET PLATFORMU

     21 OCAK 2018

 

595 Total Views 1 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir