Myanmar’da vahşet… Kapitalizmde gerçek tanrı “para”dır!

 

isediyani

Sediyani’nin Myanmar üzerine söyledikleri yaşadığımız coğrafyaya hiç yabancı değil.

 

     Emperyalist kapitalizmde ulusal kurtuluş mücadeleleri ve sınıf savaşları dışındaki bütün savaşlar “demokrasi” ve “insan hakları” söylemiyle; dîn, millîyet, “terör” demagojileriyle sarmalansa da esasında pazar için, para için yapılan savaşlardır. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, ulusal kurtuluş mücadeleleri ve sınıf savaşımları dışında yaşanan iç çatışmada (iç savaşta) mutlaka emperyalist kapitalistlerin parmağı vardır. Bugünlerde Güney Asya ülkesi Myanmar’da iktidarda olan Budistler’in Arakan’daki Müslümanlar’ı katletmesi de yine emperyalistlerin sonuç olarak kâr, daha çok kâr, yani para histerilerinin bir sonucudur.

     Her ne kadar sermaye medyası Arakan’da “Müslümanlar katlediliyor” diye feveran etse de Myanmar’da Müslümanlar ABD’deki siyahîlerden, Türkiye’deki Alevî ya da Kürtler’den farksız durumda. İktidarda Budistler’in olduğu Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar nüfûs cüzdanı sahibi bile olamayan ötekiler durumundalar. Arakanlı Müslümanlar, yani Rohingyalar ilk olarak 29 Mayıs 2012’de katledilmeleriyle duyuldu. Rohingyalar’ın katledilme nedeni üç Müslüman’ın, bir Budist kadına tecavüz ettiği iddiâsıydı. Bu iddiâ üzerine çıkan olaylarda yüzlerce Rohingya öldürüldü, binlercesi ülkeden kaçtı.

     EMPERYALİZMİN YARATTIĞI DÜŞMANLIK 19. YÜZYILA DAYANIYOR

     T 24’ten Miray Tamer’in haberinde Arakan’da yaşamış gazeteci İbrahim Sediyani’nin sözlerine yer veriliyor. Sediyani bugünkü katliâmın kökenini 19. yüzyıl ortalarına dayandırıyor:

     “Burma işgali, İngiliz emperyalizminin bölgeyi işgal ettiği 1826 yılına dek sürer. İngiliz işgali altındaki Arakan’da iki halk birbirine düşman ettirilir. Özellikle Budist Raxineler üzerinde bu düşmanlık propagandaları kolayca taraftar bulur. Öyle ki, daha sonra kurulan ve Myanmar’ı İngiliz işgalinden kurtarmak için mücadele eden Takin Partisi, bu düşmanlığı alabildiğince körükler.”

     Myanmar’da (Burma) Budistler Müslümanlar’ı katlediyor gibi gösterilmeye çalışılsa da gerçekte iktidardaki sınıfının politikalarına yedeklenen egemen ulus başka bir ulusu katlediyor. Sediyani Burma halklarıyla ilgili bilgilendirme yaparken aslında bu durumu da anlatmış oluyor: “Arakan coğrafyasına yerli orijinal dilde ‘Rohingya’, Arakan halkına da ‘Rohingya halkı’ denir. Buradaki Budist halk ise ‘Raxine’ (Rakhine) olarak adlandırılır. ‘Rohingya’ ve ‘Raxine’, sadece etnik değil, aynı zamanda dini bir ayrışmayı ifade eder. ‘Rohingya’ denildiğinde Müslümanlar, ‘Raxine’ denildiğinde Budistler kastedilir.”

     Takin Partisi, Raxineler’in oluşturduğu bir partidir. 1937 yılında “İngiliz sömürge durumu korunarak” Hindistan’dan ayrılan Myanmar’da Takinler ülkedeki yönetimi tümüyle ele geçirirler. Sediyani’nin sözleriyle, “Myanmar’da iktidardaki tüm gücü eline geçiren Takinler, Arakan bölgesini kaybetmemek, Arakan’ı Myanmar’a bağlı tutabilmek için, Arakan coğrafyasındaki Budist halk olan Raxineler’i Müslüman halk olan Rohingyalar’a karşı kışkırtırlar.”

     Sediyani’nin Myanmar üzerine söyledikleri yaşadığımız coğrafyaya hiç yabancı değil. Türk sermaye devletinin Kürt halkına yaptığı katliâmla Raxineler’in Rohingyalar’a yaptığı katliâm fazlasıyla benzerlik gösteriyor. En azından katliâmın nedeni birebir aynı: Pazar, para vs… Sediyani pazar – para hesapları olmadan önce iki halkın Burma’da kardeşçe yaşadığını söylüyor. Tıpkı Türkiye coğrafyasında Türk ve Kürt halklarının kardeşçe yaşadığı gibi…

     KÜRT HALKINI KIYIMDAN GEÇİREN TÜRK SERMAYE DEVLETİNİN RİYAKÂRLIĞI

     Paraya tapan kapitalist – emperyalist ülkelerdeki her iktidar gibi Türk sermaye devleti de Myanmar’daki katliâm üzerine “Müslümanlık” temelinde duygu sömürüsü yapmayı sürdürüyor. Yandaş olsun olmasın bütün sermaye medyası “Arakanlı Müslümanlar katlediliyor” diye ikiyüzlüce çığlık atıyorlar. Tıpkı Yugoslavya’da kapitalizme tümüyle dönüşten sonra yaşanan çatışmaları da “Sırp (Hristiyan) ‘canilerin’ Müslüman Boşnaklar’ı katletmesi” biçiminde “haber” yaptıkları gibi… Bunları söylerken, geçmişte sosyalizmin adının ve sadece esintilerinin olduğu Yugoslavya’da onyıllarca Sırplar ve Boşnaklar’ın kardeşçe yaşadıklarından tek söz etmemişlerdi. Kardeşçe yaşayan iki halkın birbirini katletmesi, esasında Yugoslavya’da kapitalizme tümüyle geçildikten sonra Sırp ve Boşnak burjuvazilerinin kendi pazarlarına hakim olma savaşı vermesinden kaynaklıydı. Kısaca Müslüman Boşnaklar’ın katledilmesinin esas nedeni de paraydı. Gerçekleri söylemiyorlar. Çünkü gerçek sorumlu, kendi tanrıları da olan “para”dır.

     Myanmar’da çatışmalardan kaçan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanlar’ı (Rohingyalar’ı) geri çeviriyor. Bunun üzerine “reis”leri dahil toplam AKP camiâsı Müslüman Bangladeş’i kınadı. Alışıldık bir ikiyüzlülük örneği daha…

     Hatırlanırsa Müslüman Suriyeli göçmenler için Türkiye pekçok göçmenin girişini engele(ye)medi ama AB ile “kirli para pazarlıkları”nın konusu haline getirdi, hâlâ da getiriyor. Müslüman Filistinliler’i katleden İsrail siyonizmiyle önce görüntüden öteye geçmeyen “one minute” “gerginlikleri” oldu, ama iki yıldır “gerginlik” görüntüde bile kalmadı. İki yıldır İsrail siyonizmiyle görüntüde dahi kardeş oldular. Ne var ki Filistinli Müslümanlar hâlâ katlediliyor.

     Bangladeş, Myanmar, Türkiye, Yugoslavya… Bütün kapitalistlerin gerçek tapındıkları tanrı “para”dır. Müslümanlık, Hristiyanlık vd. bütün dînler ve millîyetler kapitalistler için gerçek tanrı “para”nın maskeleridir. Kapitalistler bu maskelerle halkları birbirine katlettiriyor. Ölen ve öldürülenler ise işçi ve emekçiler oluyor. Gerçek tanrıları “para”yı elde etmek için kapitalistler işçi ve emekçileri kurban etmeyi sürdürüyorlar…

     KIZIL BAYRAK

     30 AĞUSTOS 2017

 

503 Total Views 1 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir