USEBAD 1. Genel Kurulu Yapıldı

 

isediyani

Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (USEBAD)’nin 1. Genel Kurulu, derneğin merkezi olan İzmir’de gerçekleştirildi.

 

     Türkiye ile Senegal ve Batı Afrika ülkeleri arasında dostluk, kardeşlik, işbirliği ve dayanışma köprüsü olmak amacıyla kurulan Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (L’International Sénégal et Afrique de l’Ouest Culture, Arts et Solidarité Association)’nin 1. Genel Kurulu, derneğin merkezi olan İzmir şehrinde gerçekleştirildi.

     Güzel bir katılımla ve oldukça dostane bir ortamda gerçekleştirilen genel kurul sonucunda, Senegal Eski Başbakanı Aminata Tóure’nin kardeşiyle evli olan işkadını ve uluslararası danışman Yasemin Fidan Tóure başkanlığa seçilirken, başkan yardımcılıklarına ise Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (International Activist Artists Association) Başkanı olan şair Ümit Yaşar Işıkhan ile Afrika’ya ve siyahî halklara yönelik çalışmalarıyla bilinen gazeteci – yazar İbrahim Sediyani seçildiler.

     Yapılan genel kurul sonucunda Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (USEBAD)’nin yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

     Başkan: Yasemin Fidan Tóure (İşkadını ve Uluslararası Danışman)

     Başkan Yardımcısı: Ümit Yaşar Işıkhan (Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı)

     Başkan Yardımcısı: İbrahim Sediyani (Gazeteci ve Yazar)

     Genel Sekreter: İbrahim Ülger (Yazar, Işığın Kaynağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

     Yönetim Kurulu Üyesi: Atilla Özoluk (Jeoloji Mühendisi)

     Denetleme Kurulu Üyesi: Tülay Duygulu Pırlant (Edebiyatçı ve Yazar)

     Denetleme Kurulu Üyesi: Nesrin Fidan (Siyasal Bilimci)

     Denetleme Kurulu Üyesi: Selmina Melikoğlu Işıkhan (Ressam ve Sanatçı)

     Henüz yeni kurulmasına rağmen kamuoyunda farklı bir heyecana yol açan derneğin merkez şubesi İzmir’de bulunuyor. Derneğin Afrika merkezi de kısa süre içerisinde Senegal’in başkenti Dakar’da açılacak.  

     USEBAD, Senegal halkıyla dayanışmayı amaç ediniyor olup, eğitim, kültür ve sanatın kendi değerleri içinde özgürce hareket etmesi gayesine hizmet etmekte ve politik yapılanmaların üstündedir. Hiçbir politik kuruluş veya illegal politik yapılanmalar ile ortak hareket etmez. Sanatın barış özdekli evrensel değerleriyle bütün canlılara karşı aynı sorumluluğu hisseder, yaşamsal niteliğin insandan yana ve doğayı geliştirmek bazında olması için mücadele eder. İnsanı ve hayatı ilgilendiren herşey sanatın özdeğidir. Bu düşünceden hareketle Senegal halkı ile Anadolu halkının kaynaşması, ortak değerler üreterek iki halkın kardeşliği için sanatçıları buluşturması, ortak etkinlikler düzenleyerek sağlanacak koordinasyonlarla karşılıklı tanıtımlar hedef alınacak.

     Senegal halkının geleneksel ve modern kültür sanat değerlerinin ülkemizde tanıtılmasını sağlamak, aynı oranda Anadolu medeniyetlerinin bir sonucu ve sesi olan kültürel değerlerimizin Senegal’de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, derneğin temel amacı ve misyonu. Bütün bu girişimler sırasında ortak nokta, barışa ve insan sevgisine, insan haklarına dayalı ilişkileri güçlendirmek hedefleniyor.

     Dil, dîn, ırk ayırımı yapılmadan insana ve hayata dair bütün değerlerin korunması adına Senegal ve aynı duyarlılığı paylaşan bütün dünya sanatçılarının dayanışmasını sağlamayı amaçlayan USEBAD, insan hakları, doğa hakları, barış ve özgürlüklerden yana bir duruş sergilemek istiyor. Uluslararası barış, sevgi, kardeşlik, dostluk temelinde kurulacak iletişimi güçlendirmek, savaşa, çevre kirliliğine karşı çıkarak sanatın gücüyle halkların sözcüsü olmak, bu doğrultuda emek ve ürün veren sanatın her dalındaki sanatçıların dayanışması sağlanarak, gerekmesi halinde merkezi yönetimin onayı ile özdeş sanat kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturmak gayesiyle yola çıkılmış bulunuyor. Dünya barışının, toplumların birbirini tanıması ve ortak değerler üretmesi ile mümkün olduğu inancıyla, uluslararası kültürel ilişkilerin ve işbirliğinin sağlanması, olabilecek katkı ve kaynakları bu doğrultuda yaratıcı ve geliştirici faaliyetlerde kullanılmak üzere yönlendirmek gerektiğine inanan USEBAD, hayatı ilgilendiren mevcut veya olabilecek sorunlara dünya kamuoyunun ilgisini çekmek istiyor.

     Senegal’de ve ülkemizde bütün insanlığa mal olmuş kültürel değerlerin korunması, gelişmesi, kitleyle buluşması ve envanter çalışmalar yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması, kültür – tarih kaynakçalarının derlenerek dökümantasyon merkezinin kurulması veya uygun görülen yapılarda muhafaza edilmesi, USEBAD’ın çalışma kapsamına giriyor. USEBAD, üyelerin derneğe başvuru sırasında ve daha sonra vereceği katkılarla Türkiye – Senegal sanat yapıtlarının sergileneceği kalıcı kültür merkezi açmak, kardeş iki halkın tarihsel ve modern algı belleğini oluşturmak, muhafazâ etmek, sömürgeciliğin ve kölelerin tarihini derlemek ve süreç içinde “Dünyanın utancı” adı ile müzeye dönüştürmek arzusunda.

     Türkiye ile Senegal ve Batı Afrika ülkeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamayı, başta Senegal olmak üzere değişik ülkelerde, o ülke sanatçılarının veya bağlı oldukları kurumların talebi ile uluslararası kültür, turizm, sanat ve spor etkinlikleri düzenlemeyi amaçlayan USEBAD, etnografik, demografik ve arkeolojik anlamda geçmişe dönük insan – doğa kazı – tarihsel araştırmalara öncülük yapmaya, yapan kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet ve sunum alanlarını oluşturmaya çalışacak.

     Senegal’i coğrafî, tarihsel ve kültürel olarak daha yakından tanımak adına geziler düzenleyecek, fuar, panayır, sergi ve benzeri sosyal paylaşım ve teknolojik sunumları da yapacak olan USEBAD, bu amaçla çeşitli komisyonlar oluşturarak ve komiteler kurarak, eğitim amaçlı seminerler düzenleyecek, değişik dünya dillerinde kurslar açacak. Bu amacın gerçekleştirilmesi için ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve benzeri kamu kurumları fonlarından ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere başvuruda bulunacak olan dernek, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışında partner kurumlarla karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, güç birliği, eylem birliği oluşturmak, değişik dillerde kurumsal yayınlar yapmak için başta üyelerine olmak üzere, talep gelmesi halinde kamuoyunun yararlanabileceği kurs, seminer, atölye, konferans ve panel gibi eğitim sunumları yapmak, mesire – piknik alanları kurmak ve organize etmek, üyelerin öznel ürünlerini ve üretimlerini sergilemeye dönük açık veya kapalı alanlar oluşturmak, üretimlerin dolaşımını sağlamak, çalışmaları düzenlemek için çaba harcayacak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda koşullar oranında, sinema – televizyon filmi, belgesel, kısa film, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve rozet, kokart, bayrak ve flama hazırlatmak, tanıtım amaçlı bütün teknolojik verilerden yararlanmak düşüncesinde olan USEBAD, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri ve ilgililerin hizmetine sunmak, üyelerinin sorunlarını çözmek adına danışma ofisleri kurmak, sosyal paylaşım amaçlı özel günlerde öncülük etmek gibi çalışmalara imza atacak.

     USEBAD, üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, fuar, festival, tanıtım ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek olup, Senegal ve Türkiye’de insanlığın gelişimine, dünya barışı ve sanatına, çevre ve hayvan haklarına katkıda bulunan kişi ve kurumlara, sayısı yine yönetim kurulunca belirlenerek ödüllendirecek.

     ULUSLARARASI SENEGAL VE BATI AFRİKA KÜLTÜR, SANAT VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (USEBAD) 1. GENEL KURULU BASIN DUYURUSU

     İZMİR

     24 NİSAN 2017

Türkiye ile Senegal ve Batı Afrika ülkeleri arasında dostluk, kardeşlik, işbirliği ve dayanışma köprüsü olmak amacıyla kurulan Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (L’International Sénégal et Afrique de l’Ouest Culture, Arts et Solidarité Association)’nin 1. Genel Kurulu, derneğin merkezi olan İzmir şehrinde gerçekleştirildi.

 

864 Total Views 1 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir