MAZLUMDER’den tasfiye edilen şubeler, yeni bir hareket kuruyor: HAK İnisiyatifi

 

isediyani

MAZLUMDER’de yaşanan tasfiye, yeni bir hareket doğurdu. 16 şube ile tasfiye edilmemiş 4 şubenin üyeleri, yola “HAK İnisiyatifi” olarak devam edecekler.  

 

     Kurulduğu 1991 tarihinden beri insan hakları alanında önemli çalışmalara imza atan, adalet ve dayanışmaya müstesna hizmetlerde bulunan ancak 19 Mart 2017 tarihinde yapılan korsanvarî ve operasyonel genel kurul ile iktidar tarafından darbe yapılan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)’deki bölünme ve ayrışma yeni örgüt doğurdu. Korsanvarî genel kurulda alınan kararla dernek merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşıtılırken, neredeyse tamamına yakını Kürdistan illerinden olan 16 şubesi kapatılmıştı.

     MAZLUMDER’den tasfiye edilen 16 şube ile tasfiye edilmemiş 4 şubenin üyeleri, bir basın duyurusu kaleme alarak yeni bir hareket kuracaklarını ve yola “HAK İnisiyatifi” adı altında devam edeceklerini deklare ettiler.

     HAK İnisiyatifi tarafından kaleme alınan duyuruyu kamuoyuyla paylaşıyoruz…

     * * *

     Kamuoyunun mâlumu olduğu üzere, MAZLUMDER, 19 Mart 2017 tarihinde bir Olağanüstü Genel Kurul (OGK) yaşamıştır. Bizler bu hukuksuz ve keyfi OGK’ye katılmayacağımızı daha önce ilan etmiştik. Zira bu OGK’de oy kullanacak genel kurul delegeleri, ağırlıklı olarak MAZLUMDER İstanbul Şubesi’nin 2015 tarihli genel kurulunda, seçilme yeterliliği taşımadığı halde seçilmiş şaibeli genel kurul delegeleriydi. Vesayet kurma amacı taşıyan bu OGK’de ne yazık ki insan hakları mücadelesinin lafzı ve rûhuyla bağdaşmayan birtakım hukuksuz ve keyfî kararlar alınmıştır. OGK’ye, faaliyet göstermeyen ve neredeyse sadece tabeladan ibaret olan 5 şubenin de içinde olduğu toplam 10 adet MAZLUMDER şubesinden katılım olmuştur. İşte bu şubeler, OGK’ye ilişkin dâvâ süreci henüz kesinleşmeden gerçekleştirdikleri hukuksuz OGK’de, hiçbir savunma hakkı tanımaksızın ve genel kurul çağrısını sadece seçimli genel kurul olarak yaptıkları, kapatma ve ihraç başlığıyla bir toplantı gündemi de ilan edilmediği halde MAZLUMDER’in 16 şubesi hakkında kapatma kararı almışlar ve bu 16 şubedeki binlerce üyeyi de temel insan hakları prensiplerini çiğneyerek MAZLUMDER’den ihraç etmişlerdir.

     Bahsettiğimiz bu aşamaya gelinceye kadar İstanbul Şubesi’nin başını çektiği OGK’de, kapatma ve ihraç kararlarını alan bu grup, çeşitli iftira, karalama, hedef gösterme ve hukuksuzluklara imza atarak meseleyi “hukukî anlaşmazlık” noktasının çok ötesine, geri dönülemez bir noktaya kasten ve planlı olarak taşımıştır.

     Kapatma ve ihraç kararlarını alan bu grup, genel yönetim kurulu toplantılarında, MAZLUMDER’in kendi iç barışını, uyumunu gerçekleştirebilmesi, ilke ve organizasyon çerçevesindeki sorunlarını aşabilmesi için genel başkan ve tüm merkez yürütme kurulu üyelerinin değiştirilmesi önerisi dahil olmak üzere yapılan bütün uzlaşma tekliflerimize sırt çevirmiştir. Aynı grup mensupları tarafından, tam olarak son 1 yıldır genel merkez internet sitesine ve şifrelerine keyfî bir şekilde el konulmuş, sosyal medya hesapları yalan beyanlarla ele geçirilmiş, şubelerinde kendileriyle hemfikir olmayan yöneticiler, savunmaları alınmadan üyelikten çıkarılmışlardır. 

     Bir insan hakları örgütü olarak Kürtler’e yönelik hak ihlallerinden Gezi olaylarına, Soma Raporu’ndan Suriye iç savaşına değin farklı alanlarda çalışmalarımız, raporlarımız oldu. Bu çalışmalarımızda temel hareket noktamız ve hassasiyetimiz somut olarak hak ihlallerinin olup olmadığını tespit etmekti. Ancak MAZLUMDER içinden, aralarında bazı güç dengelerini gözetme hassasiyeti taşıyan bir grubun da yer aldığı kimi çevreler için bu ilkesel durma çabamız, taşınamaz bir yük ve kabul edilemez bir duruş olarak kabul edildi. Özetle izah etmeye çalıştığımız ve içinden geçtiğimiz bu süreç, sonuç olarak “ilkesel bir duruş ortaya koymak ve koyamamak” şeklinde ifade edebileceğimiz bir ayrışmayı beraberinde getirdi.

     MAZLUMDER’de yaşanan ve tasvir etmeye çalıştığımız bu ayrışma iki grup arasındadır: Birinci grup; hakim siyasî rüzgârın sertliğinden zatürre olmuş, arkadaşlarını OHAL KHK’sına ihtiyaç bırakmayacak bir gözü kararmışlık ile tasfiye etmeye teşebbüs eden konjonktür grubudur. Diğer grup yani bizler ise; insan hakları meselesine 26 yıllık MAZLUMDER geleneğinin izdüşümünden yaklaşan, yanlış yaptığında düzeltmekten imtina etmeyen, hakkı ihlâl eden iktidar odağı kim olursa olsun ondan çekinmeyen, bunun sonucu olarak hem yaşanan çatışmanın tarafları yani devlet ve devletdışı örgütlerce hem de konjonktür grubu tarafından hedef gösterilmiş, ilkeli bir hak mücadelesini savunan grubuz. Tarihe not düşmek adına, insan hakları mücadelesinin onur ve haysiyeti gereği, bu iddiâmızı, dâvâmızı yüksek sesle ifade etmek, vurgulamak isteriz.

     Bizler, insan haklarının ve hak mücadelesinin, tüm iktidar hesaplarının, her türlü partizanlığın ve yandaşlıkların üzerinde, özgür ve bağımsız bir karakteri olduğuna inanıyoruz. Duruşumuzu sadece ve sadece bu ölçüye göre belirlemeyi amaçlıyoruz. Bize kapatma ve ihraç muamelesini layık görenlerin ise neyi ölçü aldıklarını izah etmeye gerek duymuyoruz. Manzara nettir. Geldiğimiz bu kırılma noktasında, zor koşullarda emek sarfeden, mücadele veren çalışma arkadaşlarını hedef gösteren bu grup, bütün bu yaptıklarıyla yürüttükleri sürecin bir “operasyon” olduğuna dair şüphelerimizi ne yazık ki doğrulamıştır. 

     Tüm bu belirttiğimiz ve kamuoyunu daha fazla meşgul etmemek adına ayrıntısına girmediğimiz sair hususlar bize göstermektedir ki, devam etmekte olan hukukî süreçler, kimin lehine neticelenirse neticelensin, hukuksuzluk ve keyfiliği bir yöntem olarak benimsemiş, bu güç ve vesayet düşkünü, operasyonel kadro ile birlikte herhangi bir yol yürümenin imkânları tükenmiştir. İçinden geçmekte olduğumuz bu acı, yıpratıcı ve bir o kadar öğretici tecrübenin bir ayrılığı dayattığı ve getirdiği artık tartışılmaz bir gerçektir.

     Bugün, MAZLUMDER’den ayrılmaya icbar edilen genel yönetim kurulu üyeleri ve şubeler olarak bir istişare sürecine girmiş ve yeni bir insan hakları hareketinin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Hukukî süreç nasıl neticelenirse neticelensin, bugünden itibaren MAZLUMDER ile yollarımızı kesin olarak ayırdığımızı ilan ediyoruz. MAZLUMDER emektarları olarak, bugüne kadar MAZLUMDER çatısı altında yapıp ettiğimiz her işin sorumluluğunu, bedelini ve bu tecrübenin bize kattığı değer ve birikimleri, göğsümüze birer şeref madalyası olarak takıp yeni bir yola giriyoruz. MAZLUMDER’den bize tevarüs eden bütün pozitif değerleri geliştirerek, kurumsallaşmamızı geniş katılımlı bir istişareler zinciriyle tamamlamak ve bu hukuksuz, keyfi sürecin ardından, insan hakları mücadelesi lehine doğacak hayra şahîdlik etmek niyet ve azmindeyiz.

     MAZLUMDER’den, yol arkadaşı bildiğimiz mezkûr grup tarafından keyfi ve hukuksuz yöntemlerle ayrılmak durumunda kalan insan hakları savunucuları olarak, bu güç düşkünü operasyoncu kadroyu, çağırdıkları kendi kaderleriyle başbaşa bırakıyoruz. Bizi bir “siyasî operasyon” marifetiyle kapı dışında bırakıp cezalandırdığını düşünenler, esasen MAZLUMDER’e ve kendilerine ceza vermişlerdir. Bu tablo karşısında, vicdanımız rahat değil, üzgünüz. Ancak bu hususta artık elimizden gelen birşey yok. Kısır çekişmelerle vaktimizi harcama lüksümüz de yok. Yüzümüzü yarınlara dönmek, haksızlığa uğrayanlar ve ezilenler için yeni bir yol inşâ etmek, geldiğimiz aşama itibariyle en doğru seçimdir.

     Türkiye kamuoyuna ve insan hakları camiâsına, bugünden itibaren MAZLUMDER ve MAZLUMDER adını suistimal eden mâlum çevreler ile bir bağımızın kalmadığını, MAZLUMDER ismini kullanmayacağımızı, istişare ve hazırlık süreci tamamlanıp kuruluşumuzu ilan edeceğimiz güne kadar çalışmalarımızı HAK İnisiyatifi adı altında sürdüreceğimizi saygı ile arz ederiz.

     HAK İNİSİYATİFİ BİLEŞENLERİ:

     1. MAZLUMDER Genel Merkezi

     2. MAZLUMDER Antakya Şubesi

     3. MAZLUMDER Batman Şubesi

     4. MAZLUMDER Bitlis Şubesi

     5. MAZLUMDER Bursa Şubesi

     6. MAZLUMDER Diyarbekir Şubesi

     7. MAZLUMDER Gaziantep Şubesi

     8. MAZLUMDER Hakkari Şubesi

     9. MAZLUMDER İzmir Şubesi

     10. MAZLUMDER Kocaeli Şubesi

     11. MAZLUMDER Mersin Şubesi

     12. MAZLUMDER Muş Şubesi

     13. MAZLUMDER Sakarya Şubesi

     14. MAZLUMDER Şırnak Şubesi

     15. MAZLUMDER Urfa Şubesi

     16. MAZLUMDER Van Şubesi

     17. MAZLUMDER Adıyaman Şubesi (bir grup üye)

     18. MAZLUMDER Ankara Şubesi (bir grup üye)

     19. MAZLUMDER İstanbul Şubesi (bir grup üye)

     20. MAZLUMDER Mardin Şubesi (bir grup üye)

     HAK İNİSİYATİFİ BASIN DUYURUSU

     20 NİSAN 2017

1167 Total Views 1 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir