Zerdüştler’den Erdoğan’a Açık Mektup

 

isediyani

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zerdüştlük dînini ve inancını aşağılama ve hakaret amaçlı kullanan, uygar dünyada “NEFRET SUÇU” kapsamına giren ifadelerine karşı Kürdistan Zerdüştler Topluluğu, Erdoğan’a bir “Açık Mektup” yazdı…

     Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ni hedef alan söylemlerinde Zerdüştlük dînini ve inancını aşağılama ve hakaret amaçlı kullanan, uygar dünyada “NEFRET SUÇU” kapsamına giren ifadelerine karşı, merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’da bulunan Kürdistan Zerdüştler Topluluğu, Erdoğan’a bir “Açık Mektup” yazdı.

     Bizler de “Erdemli Bir Toplum – Özgür Bir Ülke” mottosuyla yayın hayatını sürdüren ve farklı dîn, mezhep, ırk, kavim, dil ve kültürler arasında barış ve kardeşliğin tesisi, adalet ve erdem umdelerinin yeşermesi gayesiyle mesai harcayan Sediyani Haber Sitesi Editoryası olarak, tüm insanlık ailesinin Hz. Adem ile Hz. Havva’nın çocukları olduğunu, hangi dîn, mezhep, ırk, kavim, dil ve kültüre mensup olursa olsun tüm insanların kardeş olduklarını, bunu henüz idrak edememiş olan dînci, mezhepçi, ırkçı ve kavmiyetçi kafalara bir kez daha hatırlatıyor, özellikle sorumluluk mevkiî ve yönetici makamında bulunan kişileri kin ve nefrete, ayrımcılık ve kutuplaşmaya değil, sevgi ve muhabbete, barış ve kardeşliğe hizmet eden bir dil ve üslûp kullanmaya dâvet ediyoruz.

     İşte o mektup…

     * * *

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a

AÇIK MEKTUP

     28 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’da yaptığınız bir konuşmada “Bunlar camilerimizi yaktı, bunlar ateist, Zerdüşt; bunların içinde benim milletimin değerleri ile istihza edenler var. Milletimiz bunlara sandıkta dersini verecek. Biz gücümüzü milletten, onlar Kandil’den alıyor” demiş olduğunuzu büyük bir üzüntü ve kaygı ile öğrenmiş bulunuyoruz.

     Sayın Erdoğan;

     Bu bir ilk değil! Bunu daha önce de defalarca yaptınız. Zerdüştlük suçmuş gibi, bu inanca mensup insanları açıkça hedef gösteriyorsunuz.

     Sayın Cumhurbaşkanı;

     Oturduğunuz makama yaraşma gereği, aslında hepimizden önce sizin daha iyi bilmeniz gerekir ki, Zerdüştlük bir Mezopotamya ve İran dînidir. Kadim bir kültür mirasıdır. Semavî dînlerin ilkidir.

     Kendinden sonra gelen tüm semavî dînlere kaynaklık etmiş derin bir inançtır. 

     Mensubu olduğunuz ve liderliğine soyunduğunuz İslam dîninin birikimine de aykırı bir üslûp benimsediğinizi esefle izliyoruz. 

     Zerdüşt dînine nispet edenleri, kendi inancınızın doğrularını size hatırlatmak zorunda bırakıyorsunuz.

     Bilmeniz gerekir ki, İslam dîni Hazret-i Adem’den bu yana yeryüzüne gelmiş tüm inançlara saygıyı temel alan bir yaklaşım benimser. 

     Böyle olduğu halde sizin, peygamberi, kitabı, geleneği olan Zerdüştlük’ü hakaretlerinize konu etmeniz, bizzat kendi dînî inancınızla çeliştiğinizi gösteriyor. 

     Bir dîni hakaretlerinize konu etmeden önce biraz özenip tarih kitaplarına şöyle bir bakarsanız, Zerdüştlük’ün yüzlerce yıl “devlet dîni” olarak kurumsallaştığını görebilirsiniz.

     Zerdüştlük, inanç felsefesini “iyilik düşüncesi” üzerine inşâ eden, iyi ve kötüyü biribirinden ayırmayı temel alan, kadın – erkek ayrımı yapmayan, temizliğe, sağlığa ve ibâdete sınırsız değer veren bir inanç yumağıdır.

     Bu inanış hukuk ve adalette, aile ve mirasta, aklın ve vicdanın yolunu seçen, insana iyi düşünmeyi, doğru söylemeyi ve doğru yapmayı salık veren bir dîndir. 

     Zerdüştlük, dünyamızı oluşturan dört temel elementle iyilik düşüncesinin uyumunu birleştiren ve kutsallaştıran ilk semavî dîndir. 

     Bundan tam 3000 yıl önce, çevrenin insanlık için ne kadar önemli olduğunu görerek, doğanın ve insanın uyumunu merkeze alan bir yaklaşımla felsefesini oluşturmuştur. 

     Zerdüştlük, kâinatın varolması için gerekli dört elementi derin bir uyum içinde yorumlayarak, güneş (ışık), hava, su ve toprağı bir “aile” gibi tanımlamış, bu dört elementi aile kurumunda kutsallaştırmış ve korumuş kadim bir dîndir. 

     Güneş, yani ışık kutsaldır, enerjinin kaynağıdır, dolayısıyla babadır. 

     Hava, gökkuşağı kutsaldır, vazgeçilmezdir, annedir. 

     Su, kutsaldır, onsuz hayat mümkün değildir, kardeştir. 

     Toprak, kutsaldır, herşey onda yeşerir vazgeçilmezdir, kızkardeştir. 

     Zerdüştlük inancına göre, “İnsan herkesin dostu olmalı, bu doğamızın gereğidir. Dostlarının iyi yaşaması için çaba göstermeli, bu aklımızın gereğidir. Başkalarını kendimizi düşündüğümüz gibi düşünmeliyiz, bu dînin gereğidir. Diğer insanların mutluluğu ile mutlu olmalıyız, bu rûhumuzun gereğidir.”

     Bir insan iyilik yaptığında, bunun kendi “hayat kitabı”na işlenmekle kalmayıp, dünyanın iyiliklerine de iyilik kattığına inanan bir dîndir Zerdüştlük.

     Ayrıca İslam dîni de Zerdüştlük’ten derin ilhâmlar almıştır. Eshabê Selman-ı Pak (Farısî) vasıtasıyla İslam dînine giren ve İslam’ın iki önemli farzı olan “namaz ve oruç”, Zerdüştlük’te de vardır.

     İnsanlığın geldiği bu eşikte “inanç konusunun Yaradan’la O’na inananlar arasında” olduğunu “medenî insanım” diyen herkesin kabul ettiği zamanlarda yaşıyoruz.

     Hiç kuşkusuz inanç konusu, Yaradan’la O’na inananlar arasındadır, insanın kalbindedir. Hâkir görülemez, tartışma konusu edilemez. İnsanlar arasındaki sevgi bağı da ancak bu ahlakî değer etrafında örülür, gelişir.

     Ayırdına varmanız gerekir ki, Zerdüştlük’e hakaret içeren sözleriniz tüm inançların, demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının ve birlikte yaşamanın aleyhinedir.

     Sayın Erdoğan;

     İnançlı insanları rencide etme, bir dîne dil uzatma cürreti olsa olsa cehaleti körükler!

     Benimsediğiniz hakaretvarî üslûbun olumsuz etkilerini gidermek için, size samimi bir teklifte bulunmak istiyoruz:

     Biz Kürdistan Zerdüştleri olarak, göndereceğiniz kişi, kuruluş ve heyetleri memnuniyetle misafir edip, Zerdüştlük’ün değeri ve birikimi konusunda bilgilendireceğimizi, bu mektup aracılığı ile duyuruyoruz. 

     Bu vesileyle halkların, kültürlerin, inançların yanyana, saygı ve değer ölçüleri içinde yaşatılabildiği bir Ortadoğu hayalimizi tekrarlıyoruz. Ve sizi yıkıcı, kutuplaştırıcı değil, yapıcı ve birleştirici olmaya dâvet ediyoruz.  

     Saygılarımızla.

16 Haziran 2016

KÜRDİSTAN ZERDÜŞTLER TOPLULUĞU

Turebergs allé 4, Box 12264, 10226 Stockholm / Sverige

     SEDİYANİ HABER / STOCKHOLM

     17 HAZİRAN 2016

İRAN’DA ZERDÜŞTLÜK’E VE ZERDÜŞTLER’E AİT FOTOĞRAFLAR

(Sediyani Haber)

FOTO 1

İran’ın antik Persepolis kentinde bulunan Zerdüştî kabartmalar

02-066.jpg

İran’ın 3. büyük şehri İsfahan’da bulunan tarihî Zerdüşt ateşgede tapınağı

03-065.jpg

İran’ın 3. büyük şehri İsfahan’da bulunan Zerdüşt tapınağı

04-066.jpg

İran’ın 3. büyük şehri İsfahan’da bulunan Zerdüşt tapınağının giriş kapısı

05-065.jpg

İran’ın 3. büyük şehri İsfahan’da bulunan Zerdüşt tapınağının girişindeki Zerdüşt sembolü

06-061.jpg

İran’ın Yezd şehrinde bulunan meşhur Zerdüşt ateşgedesi Varahram Sunağı

(NOT: Yezd şehrinin adı da Zerdüştîlik dîninde “Tanrı” anlamına gelen ve bugün hâlâ Kürtçe’de ve Farsça’da bu anlamda kullanılan “Yezdan” kelimesinden doğmuştur)

07-063.jpg

İran’ın Yezd şehrinde bulunan meşhur Zerdüşt ateşgedesi Varahram Sunağı’nın girişi üzerinde yer alan Zerdüşt sembolü

08-064.jpg

İran’ın Yezd şehrinde bulunan meşhur Zerdüşt ateşgedesi Varahram Sunağı’nın içi

09-064.jpg

İran’ın Yezd şehrinde bulunan meşhur Zerdüşt ateşgedesi Varahram Sunağı’nın içi

10-071.jpg

İran’daki Zerdüştîler ibadet ederken

11-064.jpg

İran’da bir Zerdüştî kadın ateşgedede dûâ ederken

12-064.jpg

İran’da bir Zerdüştî kadın ateşgedede kutsal kitap Avesta’dan âyetler okurken

13-061.jpg

Zerdüştîlik’in kutsal kitabı Avesta’nın iki sayfası ve âyetler

14-064.jpg

İran’da Zerdüştî kadınlar ateşgede önünde

15-060.jpg

İran’da bir ateşgede önünde Zerdüştîler dûâ ederken

16-050.jpg

İran’da dînlerini özgürce yaşayan ve ibadetlerini özgürce yapan Zerdüştîler

17-050.jpg

Ateşgede mabedinde topluca dûâ eden İranlı Zerdüştîler

18-049.jpg

İran’ın Yezd kentinde bulunan Zerdüşt mezarlığı

19-041.jpg

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen “İran Festivali”nde İranlı Zerdüştîler’in gösterisi

20-038.jpg

Hz. Zerdüşt (as) Peygamber

 

25517 Total Views 2 Views Today
Twitter'da Paylaş     Facebookta Paylaş

7 Cevap Zerdüştler’den Erdoğan’a Açık Mektup

 1. Medeni yusufoğlu dedi ki:

  Mezar taşları bile بنام خدا Allahın adıyla diye başlıyor, ,,, hiç biri bilmiyorsa en azından avrupa birliği bakanı ömer çelik Ali Şeriati (mezinani ) yi iyi biliyor, inkilaba ve fars kültürüne yabancı değil ,..Sokak kabadayıları , Erdemli ve bilge insanların postu na girince olacağı buydu, peygamber efendimizin onlara ehli kitap muamelesi yaptığına dair hadisler bile var,,,,,,,,,selam ve dua ile…

 2. Dennis Dargul dedi ki:

  Calskiyek piroze…Zerdüşt peygamber piroze…kesen Nezanit u cahel, dikarin gotinen xerap se bejin….Erdoğan keseki (…), ci fem dike ji dirok, ayın u felsefeye mirovahiye…..diroka Zerdeshtiye ji diyare ya İslame ji….tishte Islame de te kirin be xwede u ne ji peygamber qebul dikin…Di neki piroze.. ..em kurd pewiste zifiri Ser rastiya felsefeye Zerdeshtiye…ku ayına piroz ya xizmeta din u dunyaye ye…..

  • EDİTÖR dedi ki:

   Değerli kardeşimiz;

   Yorumunuzda hakaret içeren ifadeleri sildik ve (…) içine aldık. Sitemiz kişilik haklarını hedef alan hakaretvarî üslûbu tavsip etmemektedir. Söylediklerimiz doğru olsa bile, bunu daha güzel bir üslûpla ifade etmeliyiz. Hak olan bir düşünceyi çirkin kavramlar kullanarak savunmak, tıpkı hak olan bir amaca çirkin yöntemler kullanarak ulaşmaya benzer. Anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Selam ve dua ile.

 3. mahmut soman dedi ki:

  sayın cumhur başkanımızın sözlerini duyduğumda kanım dondu.hani islam dini hoşgörü diniydi.haklı olarak dinine ve inancına saygı bekleyen birinin bunları söylemesi beni çok şaşırttı.hemen zerdüşt dinini araştırdım.şimdi zerdüştlere daha çok saygı duyuyorum.yaşadığı katliamlar için de çok üzülüyorum.tüm insanlığın zerdüştlere özür borcu vardır.ben kendi adıma özür diliyorum.bir özürle vicdanımızı ne kadar temizleriz bilemiyorum.zerdüşt inancına sahip tüm insanlar,sizleri seviyorum saygılar,

 4. Alaaddin Kara dedi ki:

  İnsan ve müslüman birisi olarak yeryüzündeki tüm zerdüşlerden yurdum adına özür diliyorum. Hiç üzülmeyin, gezi olaylarını da böyle tırmandırarak insanları uyandırmıştı. Zerdüşt dini hakkında hiçbir bilgiye sahip değildim. Şimdi Zerdüştlük hakkında ne bulusam okuyacağım. Bu yazıyı paylaşan dostlarıma da teşekkür ediyorum.

 5. MEHMET DENİZ dedi ki:

  KUR’ANI KERİM’DE NEBİLİK,
  123.000 PEYGEMBERİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLMİŞTİR.. ADI BİLİNEN BİR KAÇ KİŞİNİN DIŞINDA 123.000 NEBİ.
  BİLİNDİĞİ ÜZERE, HZ. DAVUT’UN, HZ MUSAN’IN, VE HZ İSAN’IN VE HATTA HZ MUHAMMED’İN KİTAPLARININ VARLIĞINA RAĞMEN TAHRİF VE TAĞYİR GİRİŞİMLERİ OLMUŞTUR.
  BU NEDENLE BİNLERCE YILDIR ARKASINDA BÜYÜK KALABALIKLAR GİDEN ZERDÜŞT, KONFİÇYÜS, BUDA, ŞAMAN GİBİ KİMSELER SÖYLENEN 123.000 KİMSEDEN OLABİLİRLER.
  ALLAH’IN KELAMINA RAĞMEN BU İNSANLARA HAKARET ETMEK, GÜNAHKAR YAPABİLİR. ŞİRKE DÜŞMEMEK İÇİN HİÇ KİMSEYE HAKARET ETMEMELİYİZ.
  YİNE KUR’ANI KERİM’DE DENİLDİĞİ GİBİ,
  ” İNSAN ALLAH’TAN GELDİ, ALLAH’A DÖNECEK.” (VARLIĞIN BİRLİĞİ) DOLAYSIYLA ALLAH’TAN GELMİŞ VE ALLAH’A DÖNMÜŞ KİŞİLERE HAKARET ALLAH’IN VARLIĞINA YÖNELİKTİR. BU İSE İNKARDIR.
  AKLIM, BİLGİM VE ÖĞRENDİKLERİM BÖYLE DİYOR.
  KİMİN MÜMİN OLDUĞUNU ANCAK ALLAH BİLİR. HZ RESUL’DE BÖYLE DİYOR.
  BİZLER MARDİN’DE ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ FARKLI İNANIŞ VE DÜŞÜNCELERE SAYGILI OLDUK. BİR ARADA YAŞADIK.
  HER İNSANIN YARADILIŞI GEREĞİ GÖREVİ BUDUR. İNSANLARA SAYGILI DAVRANARK İNKARCI OLMAMALIYIZ.

  KURANI KERİMDE DENİLDİĞİ ÜZERE HERKESİN DİNİ KENDİNE.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir