Aylık Arşiv : Aralık 2015

2015 Hiç Bitmeseydi Keşke

            SALNAME 2015 “Kim zerre miktarınca bir hayır işlemişse onu görür; kim de zerre miktarınca bir şer işlemişse onu görür.” Qur’ân-ı Kerîm (Zilzâl sûresi, 7. ve 8. âyetler)   TÜRKMENİSTAN’DA YAŞAMAK   5. kitabımız çıktı…

Kemalizm, İki Düşmanını da (İslamcılık ve Kürtçülük) Nasıl Mağlup Etti?

               Yaşadığımız topraklarda 1923 yılında İttihat Terakki olanlarca “Türkiye Cumhuriyeti” adıyla yeni bir devlet kurulunca, bu devletin zihniyeti olan Kemalist rejim, “iki temel fobi” üzerine bina edilmişti: İslam düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı.      Dolayısıyla, yeni

Geçmişten Günümüze Kürt Medreseleri

               Dosyayı bu linkten okuyabilirsiniz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/view/5000117221/5000143824      ANEMON DERGİSİ      MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ      SAYI 2      ARALIK 2015  

Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem – 3

               “Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem” başlıklı sohbetimizin ilk bölümünde “millî hareketler” ile “ideolojik hareketler” arasında üç temel farklılık bulunduğunu ifade etmiş ve bunların ne olduklarını belirtmiş, ikinci sohbetin tamamını, en önemlisi

Kürdistan’a Tecavüz Ederek Kürtler’in Namusu Savunulmaz!

               Ortada zalim, haksız ve adaletsiz bir güç var ve siz ona karşı mücadele ediyorsanız, verdiğiniz mücadelede haklı olan tarafı temsil ediyorsunuz demektir. Buna kimsenin bir itirazı olmaz. Ancak haklı olmak, size her tür kötülüğü

Siyah Devrim – Negro Devrimi

          Siyah Devrim – Negro Devrimi Malcolm X      Birlikte, siz ve ben gevezelik edelim istiyoruz. Yeryüzünde herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dilde konuşmak istiyoruz.      Hepimiz, bütün konuşmacılar bu gece hemfikiriz: Amerika’nın çok ciddî bir mes’elesi

General Rawan İdris Barzanî’nin ağlatan yazısı

Kürdistan millî lideri Mesud Barzanî’nin yeğeni General Rawan İdris Barzanî çok ağır konuştu…            Büyük dedem Şeyh Abdusselam darağacında can verirken, dedeleri Çanakkale’de Türkler için ölenler bugün bize “Türk ortağı” diyorlar.      1947’de İran’ın kuşatması ile 1500

Sen hiç Malcolm’u gördün mü?

             Sen hiç Malcolm’u gördün mü? O’nunla konuştun mu? Gözlerinin içine baktın mı?      Oturup sohbet ettin mi O’nunla? Dertlerini dinledin mi?      Sen hiç Malcolm’la arkadaş oldun mu? O’nun arkadaşlarıyla arkadaşlık ettin mi? Fikirlerini dinledin