Aylık Arşiv : Ekim 2015

Osmanlı’dan Günümüze Kürt Sorunu – 3

               Geçen yazımızda, 1800’lere kadar olan dönemdeki Kürt isyanlarını ele almıştık. Feodaliteye ve kişisel ihtiraslara bağlı bu ayaklanmaların yanında, dîni istismarla başlayan ayaklanmalar – başkaldırılar da olmuştur. Seyyîd Haşim’in başkaldırısı, üzerinde durulması gereken bir örnektir.

Osmanlı’dan Günümüze Kürt Sorunu – 2

               Kürt tarihi, feodalite, ihanetler, başkaldırılardan ibarettir.      “Şerefname”nin yazarı Şeref Han, Azerbaycan hakimi Ulame Han’ın Safevȋler’e başkaldırıp yenilmesi üzerine Osmanlı’ya sığınmasından sonra, Safevîler tarafına geçmiştir. [i]      Tarih boyunca devlet kuramamış olmanın yanında, Kürt

SİNEMA FİLMİ – Ötekinin Babası

Sinema Filmi – “Ötekinin Babası” (2015)    

VİDEO – Yahudîler’de Ezan, Abdest ve Namaz

Yahudîler’de ezan, abdest ve namaz. Müslümanlar’ın ezan, abdest ve namazıyla tıpatıp aynı.       Yahudîler’de Ezan Yahudîler’de Abdest ve Namaz  

Kürtler – 2

               SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRTLER      Kürtler’in diğer halklarla olan ilişki ve birliktelikleri kısa sürmesine rağmen – gariptir ki – Türk halkıyla olan ilişki ve birlikteliği bugüne kadar süregelmiştir. Kürtler, özellikle 1071 Malazgirt Savaşı’nda

Kürtler – 1

               Bir toplum düşünün ki, ezilmiş, ötekileştirilmiş ve katledilmişliği ile – yüzyıllardır – “mazlumlar” listesindeki yerini hep korumuş olsun. Ve dünya kamuoyu tarafından her zaman bu özellikleriyle bilinip tanınıversin.      Bir toplum düşünün ki, dili