Kategori Arşivi : Makaleler

Türkiye Myanmar’laşıyor mu?

               Konuya girmeden önce, bilmeyen okurlar için, özel bir bilgiyi paylaşayım:      Myanmar (Burma) egemenliği altında bulunan Arakan (Rohingya) coğrafyasında yaşayan ve onyıllardır sistematik bir soykırım ve asimilasyon ile karşı karşıya olan Müslüman Rohingya halkına

Cahiliye Toplumunda Erdemli Kalabilmek

               Film izlerken görmüşsünüzdür. Örneğin Yeşilçam Sineması’nın çektiği dînî filmlerde müşriklerin ve putperestlerin davranışları anlatılırken, özellikle de Kemal Sunal – Şener Şen filmlerinde köylü toplumunun cahil halleri ve sürü psikolojisiyle ortaya koydukları davranış biçimi resmedilirken,

Aydın, Değer Kazanan Değil, Değer Katan Kişidir

               “Aydın ile Entelektüel, Aynı Kişi Değildir” başlıklı bir önceki sohbetimizde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmemiş toplumlarda yanlış bir şekilde aynı anlamda kullanılan “aydın” ile “entelektüel” kavramlarının (veya vasıflarının) aynı şeyler olmadığını, ikisi arasında çok

Kurdistan Hebe Azadî Heye

               Allah Tebareke ve Teâlâ, Qur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:      “Hakikati bildiğiniz halde, doğruyu yanlışla karıştırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin.” (Baqara, 42)      Zirâ hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, gerçek ile yalanı bile

Kürtler Bunca Bedeli Ne İçin Ödüyor?

               Üniversitede “İşletme” okurken, “İktisat” dersinde, girdiğimiz daha ilk derste hocamız şunları anlatmıştı:      İktisatta sermaye – kâr ilişkisini, yani bedel – kazanım ilişkisini insanın lehine sonuçlandırmak için, iki ilke vardır:      1 – Makromizasyon

Suriyeli Sığınmacılara Karşı Avrupa Ülkeleri mi Daha Irkçı, Türk Devleti mi?

               Allah düşmanlarımızın başına bile vermesin; öyle cahil bir medyamız var ki, haber ve köşe yazılarında “Suriyeli mülteciler” ifadesini her gün defalarca ve rahatlıkla kullanabiliyorlar. Oysa Türkiye onları “mülteci” olarak kabul etmemektedir; onların Türkiye’deki statüleri

Kürtler’in Millî Hareketlere İhtiyacı Vardır

               (27 Şubat 2016 günü Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen “Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Avrupa Dayanışma Kongresi”nde yaptığım konuşmayı siz sevgili kardeşlerimizin ilgi ve değerlendirmesine sunuyorum. – İ. S.)         * * * 

Barış Sürecine Geri Dönülmeli

               Ülkenin içinde bulunduğu cinnet halinin ve toplumun tüm katmanlarını esir alan nefret dilinin bizi korkunç bir geleceğe doğru götürdüğünü anlamamız için, daha kaç insanımızı toprağın altına gömmemiz lazım?      Bu gidişatın hiç de hayra

Aydın ile Entelektüel, Aynı Kişi Değildir

               Gelişmemiş toplumlarda “aydın”, izaha muhtaç bir tanımlamadır. Bu bazen “entelektüel” bazen “âlim” ve bazen de “tahsilli, akademik kariyer sahibi” anlamında kullanılır ancak bunların hiçbiri doğru kullanımlar değildir. Daha ucuzu ise her “yazar”ın, “sanatçı”nın ve

İl ve İlçe Tartışması, Gelişmemiş Toplumlara Özgüdür

               Önce bir uyarıda bulunayım:      Bu yazıda okuyacağınız hiçbir şeye inanmayacaksınız, ama okuyacaklarınızın tamamı gerçektir. Yazıda vereceğim bilgilerin bir tanesine bile inanmayacak, hatta belki de beni saçmalamakla, yalan söylemekle itham edeceksiniz, fakat paylaşacağım bilgilerin

Chomsky’ye “Aydın Müsveddesi” Demek

               Avram Noam Chomsky (doğumu 1928), dünyanın halihazırda yaşayan en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilmekte.      Ünlü bir mütefekkir, dilbilimci, tarihçi ve yazar.      Dünyanın – hiç tartışmasız – en büyük aydınlarından biri olarak

Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem – 4

               Millî bir ahlâkın nasıl olması gerektiği konusundaki bir önceki sohbetimizde, siz sevgili gönüldaşlarımızla Mahatma Gandhi, Malcolm X ve Nelson Mandela’yı konuşmuştuk. Bu sohbetimizde ise Aliya İzzetbegoviç ve halen hayatta olan Mesud Barzanî’yi konuşarak, “Millî

2015 Hiç Bitmeseydi Keşke

            SALNAME 2015 “Kim zerre miktarınca bir hayır işlemişse onu görür; kim de zerre miktarınca bir şer işlemişse onu görür.” Qur’ân-ı Kerîm (Zilzâl sûresi, 7. ve 8. âyetler)   TÜRKMENİSTAN’DA YAŞAMAK   5. kitabımız çıktı…

Kemalizm, İki Düşmanını da (İslamcılık ve Kürtçülük) Nasıl Mağlup Etti?

               Yaşadığımız topraklarda 1923 yılında İttihat Terakki olanlarca “Türkiye Cumhuriyeti” adıyla yeni bir devlet kurulunca, bu devletin zihniyeti olan Kemalist rejim, “iki temel fobi” üzerine bina edilmişti: İslam düşmanlığı ve Kürt düşmanlığı.      Dolayısıyla, yeni

Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem – 3

               “Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem” başlıklı sohbetimizin ilk bölümünde “millî hareketler” ile “ideolojik hareketler” arasında üç temel farklılık bulunduğunu ifade etmiş ve bunların ne olduklarını belirtmiş, ikinci sohbetin tamamını, en önemlisi

Kürdistan’a Tecavüz Ederek Kürtler’in Namusu Savunulmaz!

               Ortada zalim, haksız ve adaletsiz bir güç var ve siz ona karşı mücadele ediyorsanız, verdiğiniz mücadelede haklı olan tarafı temsil ediyorsunuz demektir. Buna kimsenin bir itirazı olmaz. Ancak haklı olmak, size her tür kötülüğü

Batı İkiyüzlü de, Siz Çok mu Dürüstsünüz?

                 “Başkasının üstündeki çamurla, kendi elbiseni temizleyemezsin” diye defalarca nasihat ettik ancak Müslümanlar hâlâ aynı yöntemle elbiselerini temizlemeye çalışıyorlar.      Bir söz var ağzınızda, sakız gibi çiğniyorsunuz: “Batı niye Ortadoğu’daki katliâmlara sessiz, niçin aynı

Sediyani: “HDP hayâl kırıklığı yaşamadı, yaşattı!”

               1 Kasım seçim sonuçları ile ilgili 7 SABAH‘ın benimle yaptığı söyleşiyi siz sevgili gönüldaşlarımızın ilgisine sunuyorum.      * * *      Oldukça hareketli ve bir iç savaş ortamında geçen gerilimli seçim sürecini

Hacc’da Taşlanması Gereken Şeytan, Habis Suud Rejimidir

               Peygamber-i Ekrem (saw)’den beri Hacc, tüm Ümmet’in biraraya geldiği, kaynaştığı, İslam dünyasının sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî sorunlarını istişare ettiği, dünyayı zûlüm ve tahakkümleri altında tutan şeytanî güçlerden beraat ahdi yaptıkları hem sosyal, hem

Bitirirken Başlamak

               Rahmân ve Râhim olan Allâh’ın adıyla.      Yayın hayatına bugün başlayan Zer News sitesine uzun, bereketli ve hayırlı bir yayıncılık diliyorum. Allâh Tebareke we Teâlâ yâr ve yardımcıları olsun, editörlerini ve kıymetli yazarlarını mahcup

Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem – 2

                 “İdeolojik hareketler”in kendine özgü ilkeleri ve ahlakî değerleri vardır. Bir hareketin ilkelerince “ahlakî” olan bir davranış, başka bir hareketin ilkelerince “gayr-ı ahlakî” olabilir. Etik, görecelidir. Hareketten harekete ve bu hareketlerin ideolojilerine göre değişebilir,

Millî Hareketlerin Erdemi ve İdeolojik Hareketlerin Aramadığı Erdem – 1

               “Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket” başlıklı bir önceki sohbetimizde, erdemli bir siyasî hareketin nasıl olması gerektiği üzerinde hasbihal ederken, şu ifadeleri kullanmıştık:      “‘Zafere götüren her yöntem meşrûdur’ ya da ‘Kazanmak için

Tağut Ne Demek?

               15 Ocak 1925, önemli bir tarihtir.      Şeyh Said Efendi, bugün büyük bir kalabalıkla Dara Hênê vilayet merkezine (bugünkü Bingöl’ün Genç ilçesi) gelir. Şeyh Said, Dara Hênê (Genç) vilayet merkezinde muhteşem bir kalabalık tarafından

“Terörist” Olan Doğu Türkistan Değil, İşgalci Çin Devletidir

               “Oyuncak” adlı bir önceki yazımızın en çok konuşulan cümlesi, şu cümle olmuştu: “Dünyadaki bütün mazlumlar ‘aynı ırktan’dırlar, dünyadaki bütün zalimler de ‘aynı dînden’dirler.”      O yazımızın Taraf Gazetesi’nde yayınlanmasıyla birlikte Kürt, Türk, Laz, Çerkes,

Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket

               Toplumların başına gelen büyük felâketleri, dört ayrı dereceye göre sınıflandırmak mümkündür:      Birinci ve büyüklerin arasındaki en hafif felâket; maddî kayıplarla sonuçlanan felâketlerdir. Deprem, sel, toprak kayması vb. tabiî âfetler ve savaş, iç

Saray Medyası

               HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş: “Kobanê’de yaşanan vahşete, bu barbarlığa hangi vicdan sessiz kalabilir? Bütün bu vahşete tepkisiz kalmak vicdana sığar mı?”      Star Gazetesi: “Demirtaş yine tahrik peşinde! Halkı açıkça sokağa dökme çağrısı

Oyuncak

               Katliâmla sonuçlanan 2010 yazındaki Mavi Marmara gemisinin Gazze seferi ile yine katliâmla sonuçlanan 2015 yazındaki Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)’nun Kobanê seferi arasında şaşırtıcı benzerlikler var.      Yıllardır haksız ve hukuksuz bir ambargo

Zarokên Şemzînanê Şekirên Îdêne

          Zarokên Şemzînanê Şekirên Îdêne (Şemdinli’nin Çocukları Bayram Şekerleridir)        Îro Guldexwîn pir bikelecanî hişyar bû. Lewra îro Îda Remezanê bû.      Bapîrê wê Seyda Ehmed, duh êvarê newîya xwe Guldexwîn re got:      “Remezan,

Kürt Milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap Milliyetçilikleriyle Bir Tutmak Adil midir?

               Milliyetçilik akımı ve insanda yol açtığı fikrî hastalık ve vicdanî bozukluk ile ilgili bugüne dek pekçok değerli yorum ve analiz yapılmıştır ancak öyle sanıyorum ki bunu en güzel ve çarpıcı biçimde Bosna’nın millî

Zarok Heta Nîvro Rojî Digrin

          Zarok Heta Nîvro Rojî Digrin (Çocuklar Öğlene Kadar Oruç Tutarlar)       Îro ji bo Guldexwîn rojek pir girîng bû. Lewra îro Remezan, meha rojîyê destpê dikir.      Guldexwîn dûh ji bapîrê xwe Seyda Ehmed û

Şeyh Said ve Ailesini Yakından Tanıyalım

          – 28 Haziran 1925’in anısına –       “Ben, idaresi altındaki memlekette içkiyi yasaklayıp kendisi sarayında içki içen adama biat etmem!”      Bu sözler, Diyarbekir (Diyarbakır) ilinin Bısmıl (Bismil) ilçesine bağlı Çılsıtun (Kırkdirek) köyünden mümtaz ve saygın

Amerika’nın Kucağında Oturup Kürtler’i “Amerikancılık” ile Suçlamak

               Haklısınız mümin kardeşlerim, haklısınız.      Bizler yoldan çıkmış Amerikan uşaklarıyız; sizler ise sahabe devrinden kalma, pir û pak tevhidî devrimci Müslümanlar’sınız. Ümmet’in gururusunuz.      Sizin hiç Amerika’yla, emperyalistlerle işiniz olmaz; onlara uşaklığı biz

Hakikati Haksızın Değil, Haklının Yüzüne Çarpmak!

               “Erdemli Olmak” konulu sohbetler dizimizde sizlere daha önce üç makale okutmuştuk.      İlk iki makalemiz olan “Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır” ve “Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız” başlıklı yazılarımızda, “erdemli olmak”

Üç Ay Sonra Öleceğinizi Bilseniz Ne Yaparsınız?

               Allah hepimizi ölümcül hastalıklardan korusun, bize hayırlı bir ömür nasib etsin. Bizler faniyiz, ölümlüyüz. Belirli bir vakte kadar yaşayacak, ondan sonra rûhumuzu teslim edecek ve Rabbimiz’e döneceğiz.      “O’ndan geldik ve tekrar O’na

Cennet’e Gitmek Gittikçe Zorlaşıyor

               SELÇUKLU DÖNEMİ      Müslüman olmayanlar Cennet’e gidemez. Sadece Müslümanlar Cennet’e gidecek. Hristiyanlar ve Yahudîler Cennet’e gidemez.      OSMANLI DÖNEMİ      Müslüman olmak da yetmez. İlla ki Sünnî olacaksın. Şiîler ve Alevîler sapıktır, Cennet’e gidemez.

Kürt Mahallesi: Politik Gücü Seküler, Entelektüel Gücü İslamî

               Türkiye’de varlık gösteren ve siyasî mücadele yürüten her bir ekol ve başta Sol hareketler ve İslamî hareketler olmak üzere bütün “mahalleler” elbette incelenmeyi hak etmekte ve kendine özgü renkler taşımaktadırlar. Ancak özellikle “Kürt mahallesi”

Kürdistan Tarihinin En Mübarek Yol Arkadaşlığı

            – 27 Mayıs 1925’in anısına –      Tarih sayfaları, ilginç öykülerle doludur. Özellikle Kürt tarihinde, ibretlerle dolu pekçok öyküler saklıdır.      Bu çalışmamızda, bunlardan birini anlatacağız siz sevgili okurlarımıza.      Öyle bir öykü ki,

Millî Meseleler, Millî Kavramlarla ve Millî Bir Şuur ile Konuşulmalıdır

               (Azad Kürdistan’ın başkenti Hewlêr (Erbil)’den yayın yapan Rûdaw Gazetesi’nin son günlerde KDP – İ ve PKK arasında yaşanan çatışmalar ile ilgili görüşlerimi almak için bana yönelttikleri sorulara verdiğim cevabın tamamını ilgi ve değerlendirmenize

Gayr-ı Müslim Olmak Laik Cumhuriyet’te mi zor, İslam Cumhuriyeti’nde mi?

               1915 Soykırımı’ndan bu yana tam 100 yıl geçti ancak Türkiye’de gayr-ı müslimlere yönelik kin ve düşmanlık hiç bitmedi. “Laiklik” rejiminin hâkim olduğu TC’de, hem “Müslüman olmayanlara”, hem “Sünnî olmayanlara”, hem de “Türk olmayanlara”

Zaman ve Zemin Aşımına Uğrayan Erdemli Tavırlar

               Daha önce kaleme aldığımız “Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır” ve “Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız” başlıklı iki makalemizde, “erdemli olmak” ilkesi üzerinde durmuş, her zaman ve zeminde, hangi şartlar altında ve

Ben Bir Afrikalı’yım

                 Ben bir Afrikalı’yım…      Onbinlerce yıllık köklü bir geçmişin, bugünkü simâsıyım. Tarihimle, coğrafyamla, kültürümle ve yüksek hedeflerimle varım.      Ben bir Afrikalı’yım…      Bir ağaç gibi başıdik ve mağrur, bir su gibi

Türkiye, Dünyanın En Adaletsiz 2. Ülkesi

               Yapılan araştırmalar, dünya ülkeleri arasında “sosyal adaletsizlik” ve “gelir dağılımındaki eşitsizlik” konusunda ilk sırada Meksika’nın geldiğini gösteriyor. Dünyanın en “adaletsiz” ikinci ülkesi ise, “Adalet” kelimesiyle başlayan isim taşıyan bir parti tarafından yönetilen Türkiye.     

Kürt Medyası 117 Yaşında

          – 22 Nisan Kürt Basın Bayramı nedeniyle –      İlk Türkçe gazete 1828 yılında, ilk Ermenîce gazete 1831 yılında, ilk Farsça gazete 1837 yılında, ilk Arapça gazete 1873 yılında, ilk Kürtçe gazete de 1898 yılında

Dünyayı Düzeltmenin Yolu

               Adamın biri, Pazar sabahı kalktığında gazetesini keyifle eline aldı. Yoğun bir çalışma temposuyla geçirdiği bir haftanın sonunda, bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını hayâl ediyordu. Bütün haftası koşuşturmacayla geçmişti, tüm hafta iş stresi

Azadî Liderleri Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey

               KÜRDİSTAN İSTİKLÂL CEMİYETİ (AZADÎ)      “Kürdistan İstiklâl Cemiyeti”nin adı Arapça’da “Kürdistan Bağımsızlık Cemiyeti” anlamına gelmektedir. Bir adı da “Rêxıstına Azadî” (Kürtçe’de “Özgürlük Cemiyeti”) olan bu cemiyet, kısaca “Azadî” ismiyle tanınıp benimsenmiş, kendisi de bu ismi

Sünnîler’in Saldırdığı Kenya’nın Bağımsızlık Mücadelesini Şiî Bir Müslüman Başlatmıştı

               2 Nisan günü Afrika’nın güzel ülkesi Kenya, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldı.      Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Mkoa wa Kaskazini Mashariki (anlamı “Kuzeydoğu İli”) vilayetinin merkezi olan 450 bin nüfûslu Garissa şehrinde Garissa

Sevgiyle

               Adamın birinin bir kavanoz reçeli varmış. Bir gün reçel yemek için kavanozu dışarı çıkarmış. Bakmış ki kavanozun içine bir karınca girmiş. Hemen karıncayı dışarı çıkarıp öldürmüş. Sonra oturup reçelini bir güzel yemeye başlamış.

Bana Bir Mektup Yaz

               Bana bir mektup yaz.      Cümleleri uzun, paragrafları kısa olsun. İçinde bir tutam sevinç, bir damla da hüzün olsun. Her satırını okuduğumda, yüreğim kıpır kıpır etsin; sözleri beni benden alsın, sana bağlasın.     

İbrahim Sediyani: “Kürtler tarihlerini kendi kaynaklarından öğrenmelidir”

              Kürtler ve Kürt tarihiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen gazeteci–yazar İbrahim Sediyani’nin, Şeyh Said ve Kıyamı’nı tüm detaylarıyla anlattığı yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Şura Yayınları’ndan çıkan “Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı”, iki ciltten oluşuyor. Yazarın

2014 Hiç Bitmeseydi Keşke

            SALNAME 2014 “Kim zerre miktarınca bir hayır işlemişse onu görür; kim de zerre miktarınca bir şer işlemişse onu görür.” Qur’ân-ı Kerîm (Zilzâl sûresi, 7. ve 8. âyetler)   “GULDEXWÎN”İN OKULLARDA “KÜRTÇE” SEÇMELİ DERSLERİNDE “YARDIMCI